لینک های دسترسی

سفارت خانه های امریکا، پاکت های حاوی پودر سفیدی دریافت کرده اند


سفارت خانه های ایالات متحده در کوریای جنوبی و ترکمنستان، در زمره ۲۱ سفارتخانه این کشور اند که پاکت های حاوی پودر سفید رنگی را دریافت کرده اند.

مامورین در سیول، پایتخت کوریای جنوبی میگویند، پاکتی بروز چهار شنبه به آن سفارت فرستاده شد که حاوی پودر سفیدی بود. آنها گفته اند، پودر یا گرده سفید رنگ داخل پاکت مورد معاینه قرار داده شده است، اما آنها موجودیت دو ماده مهلک و ذهر آلود « انترکس » و« ریسین » را رد کرده اند.

مامورین میگویند از مریض شدن کسی تا کنون بعد از دریافت این پاکتها، اطلاعی حاصل در دست نیست.

سفارت ایالات متحده درعشق آباد، پایتخت ترکمنستان حاکیست که آن سفارت بعد از کشف یک ماده تشخیص ناشده از طریق پسته بروز سه شنبه برای یک مدت نامعین مسدود شده است.

سفارت ایالات متحده در عشق آباد میگوید بر این واقعه با معاونت مقامات ترکمنستان تحقیق میکند.

وزارت خارجه ایالات متحده میگوید حد اقل ۱۹ سفارت ایالات متحده اخیراً پاکت و پارسل های مظنونی را که حاوی پودر سفید بودند، دریافت داشته اند.

بسیاری از این سفارت خانه ها در اروپا بوده اند. اما یک پاکت در هفته قبل در توکیو نیز مواصت کرده است.

XS
SM
MD
LG