لینک های دسترسی

ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازۀ کانتی اشتراک کردند.


ده ها هزار نفر در پایتخت گینی گرد آمده اند تا مراتب احترام نهائی شان را به لنسانا کانتی، دیکتاتور دیرینۀ کشور، ابراز دارند.

تابوت رئیس جمهور فقید که با بیرق گینی مزین شده بود امروز برای مراسمی به پارلمان انتقال داده شد که دران رؤسای جمهور چهار کشور غرب افریقا و ژان پینگ مقام ارشد اتحادیۀ افریقائی اشتراک نموده اند.

تابوت متعاقباً برای مراسم دیگری به استودیوم ملی گینی منتقل گردید که دران تخمین ۳۰ هزار نفر اشتراک کرده بودند.

این مراسم در مسجد بزرگ کانکری، پایتخت، ادامه یافته و متعاقباً جسد او جهت تدفین بیک دهکده در نزدیک پایتخت منتقل میشود.

آقای کانتی بروز دوشنبه بعد از تقریباً ۲۵ سال حکمروائی در گینی وفات یافت. یک دستۀ نظامی که بعد از وفات او قدرت را بدست گرفت از سفرای خارجی دعوت کرده تا بروز شنبه با آنها ملاقات کنند. رهبران کودتا میگویند میخواهند بجامعۀ بین المللی اطمینان بدهند.

XS
SM
MD
LG