لینک های دسترسی

مامور پاکستانی: عساکر بسوی هند سوق داده میشوند.


مقامات پاکستانی میگویند اردوی آن کشور در خلال تشنج با دهلی جدید روی حملات دهشت افگنی ماۀ گذشته در مومبای، عساکر را بسوی هند سوق میدهد.

شاهدان عینی میگویند صدها عسکر از سرحد شمال غربی با افغانستان که عساکر با تندروان القاعده و طالبان داخل جنگ هستند، بطرف شرق در حرکت میباشند.

یک مامور ارشد امنیتی که خواستار عدم افشای اسمش شد گفت یک عدۀ محدود عساکر که در عملیات سهم نداشتند از مناطقی در غرب که دران برف میبارد، برون کشیده شده اند.

قبلاً مقامات نظامی گفته بودند که رخصتی اعضای قوای مسلح را فسخ نموده و قوای زمینی و هوائی بحالت آماده باش قرار داده شده اند.

پرناب مکرجی، وزیر خارجۀ هند در دهلی جدید به خبرنگاران گفت که پاکستان کوشش میکند توجه را از گروه های تندرو، چون لشکر طیبه که هند مسؤل حملات بر مومبای میداند، منحرف سازد.

وزارت خارجۀ هند امروز در حالی که تشنج بلند رفت، به شهروندان آن کشور توصیه کرد که برای آنها محفوظ نخواهد بود که به پاکستان مسافرت کنند و یا درانجا اقامت نمایند.

XS
SM
MD
LG