لینک های دسترسی

پاکستان خواستار روابط دوستانه با هند است.


صدراعظم پاکستان در خلال نگرانی های مداوم بین المللی در مورد تشنج روزافزون بین دو همسایه، میگوید کشورش خواستار روابط دوستانه با هند است.

یوسف رضا گیلانی، صدراعظم پاکستان امروز در تلویزیون دولتی آن کشور گفت که پاکستان حملۀ اول را بر هند نخواهد کرد. اما او گفت که پاکستان آماده است علیۀ تهاجم و تجاوز از خود دفاع کند.

پاکستان بروز جمعه هزاران عسکر خود را به سرحد هند سوق داد. شاهدان عینی میگویند عساکر را دیدند که از سرحد افغانستان بطرف شرق کشور در حرکت بودند.

در دهلی جدید مقامات وزارت خارجۀ هند پاکستان را به جنگ طلبی متهم کرد.

روسیه و ایالات متحده، هردو از هردو جانب تقاضا کردند تا از خویشتن داری کار بگیرند.

مقامات ایالات متحده نیز از دو کشور تقاضا کرده تا از تشدید تشنج جلوگیری نمایند.

تشنجات بین دو همسایه از ماۀ نومبر باینطرف که دهشت افگنان بر مومبای حمله کردند، شدت اختیار کرده است. هند تندروان مقیم پاکستان را مسؤل این حملات میداند.

XS
SM
MD
LG