لینک های دسترسی

انتخابات تاریخی پارلمانی در بنگله دیش


در بنگله دیش، مراکز رای دهی در انتخابات تاریخی پارلمانی که هدف آن اعادۀ دیموکراسی بعد از دو سال حکمروایی حالت اضطرار در آنکشور بود، امروز دوشنبه مسدود شد.

اما مقامات می گویند تمام رای دهندگان هنوز در صفوف انتظار میکشند تا اجازه یابند آرای شانرا به صندوقهای رای بریزند.

مامورین انتخابات و ناظرین تخمین میکنند حدود ۷۰ فیصد ۸۱ ملیون نفوس واجد شرایط رای دهی به مراکز رای دهی مراجعه کرده اند.

یک ربع افراد واجد شرایط رای دهی، برای اولین بار در این انتخابات اشتراک کرده اند.

اکثریت این رای دهندگان اظهار خوشبینی کرده و عملیه انتخابات را تفریح، ساعت تیری و جشن، تعریف کردند.

در عین حال، حد اقل ۱۲ تن وقتی در شهر مدهیرا پور در جنوب زخمی شدند که جنگ بین طرفداران کاندیدان رقیب در گرفت.

مقامات انتخابات میگویند نتایج یا در ساعات بعدی امروز و یا سه شنبه اعلام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG