لینک های دسترسی

هند ادعای بیشتر ساختن تنش با پاکستان را رد کرده است


در حالیکه پاکستان از دهلی جدید تقاضا نموده است که به مذاکرات باز گشته و عساکرش را از امتداد سرحد دو کشور بعقب بکشد، هند ادعای بیشتر ساختن تنشها با همسایه اش را رد نموده است.

طوریکه انجانا پسریچا خبرنگار صدای امریکا از دهلی جدید گزارش میدهد، تنش ها بین این دو کشور همسایۀ جنوب آسیا بعد از حملۀ دهشت افگنی ماه گذشته به ممبی که هند ادعا دارد از طرف افراطیون اسلامی مستقر در پاکستان براه انداخته شده، بیشتر شده است.

ساعاتی بعد از آنکه شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان از هند خواست تا فعالیت ها در میدانهای قوای هوائی را کاهش بخشیده و قوای زمینی را به مواضع زمان صلح برگرداند، همتای هندی او گفته های آقای قریشی را رد کرد.

براناب مکرجی، وزیر خارجۀ هند میگوید دهلی جدید بعد از حملات دهشت افگنی ممبی هیچگونه اقدامی که تنشها را افزایش دهد، ننموده است.

مکرجی: ”ما هیچ کاری نکرده ایم که تنش ها بین هند و پاکستان را بیشتر سازیم، زیرا من از روز اول گفته ام که این مسئلۀ هند و پاکستان نیست. این حمله ایست که توسط عناصریکه در خاک پاکستان فعالیت دارند انجام یافته و حکومت پاکستان باید درین مسئله داخل اقدام شود. ما تنش ها را افزایش نداده ایم، لذا سوال کم شدن تنش ها، نمیدانم، از کجا آمده است."

هند انتقال قوا به نزدیک سرحد با پاکستان را رد نموده میگوید، حرکت قوا در هفته های اخیر، قسمتی از تمرینات نظامی عادی زمستانی میباشد.

مامورین حکومتی پاکستان در اخیر هفته گفتند، بعضی عساکر پاکستانی از نزدیک سرحدات افغانستان، به سرحدات هند انتقال داده شده اند که سبب بیشتر شدن تنش ها بین هردو کشور همسایه گردیده است.

دهلی جدید میگوید صحبت در مورد سوقیات نظامی در امتداد سرحد تلاشیست برای تغیر سیر توجه از تقاصا های هند و کشورهای دیگر مبنی بر اینکه پاکستان باید بر علیه گروه تندرو اسلامی که متهم به حملۀ دهشت افگنی که بیش از ۱۷۰ تن را در ممبی بهلاکت رسانید، اقدامات جدی نماید.

موکرجی، وزیر خارجۀ هند، بار دیگر تقاضا های هند مبنی بر اینکه اسلام آباد باید برخلاف گروه های تندرو اسلامی که در هند حملات دهشت افگنی را براه می اندازند عمل نماید، تکرار نمود.

”بلی ما همانطوریکه قبلاً شواهدی داده ایم، شواهدی را تقدیم میکنیم، اما لطفاً در قبال شواهد، عمل هم بکنید."

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان میگوید اگر هند در مورد اینکه مردان مسلحی که حملات ممبی را براه انداختند از پاکستان آمده بودند، به پاکستان شواهدی را بسپارد، اسلام آباد داخل اقدامات خواهد گردید.

وزیرخارجۀ پاکستان خواستار آرامش در منطقه گردید. او میگوید مذاکرات به نفع هردو کشور است و آنها باید به میز مذاکرات برگشته تفاوت های موجود را حل و فصل نمایند.

روابط بین هردو کشور در جریان ماه گذشته رو بخرابی نهاده و هند مذاکرات صلح بین هر دو کشور را معطل قرار داد.

XS
SM
MD
LG