لینک های دسترسی

شیخ حسینه در انتخابات بنگلادیش پیروز شد


در بنگلادیش، اتحاد سیاسی شیخ حسینه، صدر اعظم سابق، با کسب اکثریت کرسی ها در اولین انتخابات پارلمانی از سال ۲۰۰۱ باینطرف، برنده شد.

مقامات انتخاباتی میگویند، حزب عوامی لیگ خانم حسینه، همراه با متحدینش حدود ۲۶۰ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان را در انتخابات روز دوشنبه بدست آورد.

این نتایج، شکست قابل ملاحظه را برای خالده ضیا، رقیب دیرینۀ خانم حسینه نشان میدهد که حزب ملی بنگلادیش و متحدین آن حدود ۳۰ کرسی را بدست آورد.

اما بعضی از مخالفین خانم حسینه از بی نظمی ها در مراکز انتخابات شکایت کرده اند.

یک مقام ارشد حزب ملی بنگلادیش میگوید آن حزب در نظر دارد بعد از گزارش ها که به بعضی از پشتیبانان حزب ملی اجازه ندادند در انتخابات اشتراک کنند، شکایت رسمی را ارائه خواهد کرد.

با وجود این ادعاها، ناظرین بین المللی از انتخابات نسبتاً مسالمت آمیز، منصفانه و عاری از تقلب وسیع ستایش کردند.

XS
SM
MD
LG