لینک های دسترسی

'جنگ فراموش شده افغانستان منتظر اوباما است'


در روزنامه ها

جنگ فراموش شده افغانستان منتظر اوباما است.

به دلیل تهاجم نیرو های پاکستانی بر جنگجویان در دره خیبر، شهراه خیبر، راه مواصلاتی مهمات برای افواج امریکایی به افغانستان مسدود شده است.

و چین به افغانستان یازده ملیون دالر کمک مالی میکند.

صفحه انترنتی دالاس نیوز دات کام در شماره ٢٩ دسمبر خویش تحت عنوان جنگ فراموش شده افغانستان منتظر اوباما است، می نویسد در کنار مصیبت های حاصله از بحران اقتصادي، چیزیکه فکر بارک اوباما رئیس جمهور منتخب امریکا را مغشوش می سازد، جنگ افغانستان است.

در حالیکه وضع عراق رو به بهبودی است، منازعه افغانستان روند منفی را طی نموده و اگر بدبینانه بدان بنگریم، امریکا در این جنگ شکست خورده است.

دالاس نیوز از قول نیویارک تایمز و انتونی کوردسمن که درمرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی اجرای وظیفه میدارد، مینگارد، از فحوای معلوماتی که از طریق اداره ملی تخمینهای استخباراتی افشا گردیده است، چنین بر می اید که ما در حال باختن این جنگ هستیم و دلیل آنهم نبودن فهم کافی در مورد افغانستان، پاکستان که در مورد این جنگ متردد است، کمبود عساکر مورد نیاز امریکایی و ناتو، موجودیت ناکافی کارمندان امداد و فقدان و غیرموثر بودن پروگرامهایی هستیم که در شرایط صلح در ملت سازی باید بکار بروند.

دالاس نیوز می افزاید که لخدار ابراهیمی که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠۴ نماینده خاص ملل متحد در افغانستان بود، طی مقاله ای در واشنگتن پوست نوشته است که امیدی که از افغانستان متصور بود جایش را به یاس، عقب نشینی و غصه داده است.

حکومت هر روز در حال خالی کردن مواضعش دربرابر جنگجویان و سایر ناقضین قانون می باشد. این افراد حالا حد اقل بر یک ثلث سر زمین افغانستان حاکم اند. به تخمین شورای بین المللی امنیت و انکشاف، طالبان اکنون در سه بر چهار حصه افغانستان حضور ثابت پیدا کرده اند و این اندازه، به تناسب سالهای قبل، بیشتر شده است.

دالاس نیوز می افزاید در حالیکه بارک اوباما رئیس جمهور منتخب امریکا بار ها گفته است که عساکر امریکایی را از عراق خارج ساخته و به افغانستان می فرستد، وزارت دفاع امریکا که به پنتاگون مشهور است میگوید، جابجا سازی بیست هزار عسکر امریکایی در افغانستان از یک تا یک ونیم سال را در بر خواهد گرفت.

در همین وقت، به شدت حملات طالبان هم افزوده می شود.

شیکاگو تریبیون دات کام در شماره سی ام خویش مینویسد که روز سه شنبه پاکستان راه های مواصلات تدارکاتی را برای عبور لاری هایی که به افواج امریکایی در افغانستان مهمات انتقال میدهند بعد از آن بست که حملات تازه ای را بر ضد شورشیان منطقه اغاز کرد.

شهراه و دره پرخم وپیچ خیبر، درین اواخر از جانب جنگجویان مورد حملات مکرر قرار گرفته است.

ایشان میخواهند عساکر کشورهای غربی را که مصروف جنگ با طالبان اند در موقف دشوار تری قرار دهند.

شیکاگو تربیون به ادامه می نویسد که عساکر ناتو و امریکایی در کشور محاط به خشکه افغانستان از طریق جاده پشاور تورخم دره خیبر ٧٥ در صد تدارکات شانرا که شامل مواد سوخت، غذا و اجناس لوژستیکی است وبه بندر کراچی می رسد ازین طریق تامین میکنند.

صاحب منصبان غربی می گویند از بین رفتن این اجناس و مهمات در جریان حمله جنگجویان درین جاده بر فعالیتهای محاربوی شان در افغانستان کدام تاثیر جدی نمی گزارد.

از جمله سایر راهای مواصلاتی که از طریق آن به عساکر غربی در افغانستان مهمات مورد نیاز شان رسانیده می شود، جاده عبوری چمن سپین بولدک است.

ناتو می گوید که در صدد است تا راه های متبادل دیگر را در اسیای میانه برای انتقال مهمات شان تدارک نمایند. مقامات ناتو اطمینان داده اند که نه حملات جنگجویان و نه هم بسته شدن موقتی این جاده بر فعالیت شان در افغانستان تاثیری می گزارد، زیرا آنها به قدر کافی اجناس مورد نیازشانرا در ذخایر خویش در افغانستان دارند و مهمات جنگی ازین طریق ارسال نمی گردد.

روزانه حدود سه صد وسیله باربری مصروف ارسال این مهمات به افغانستان اند. تعدادی از رانندگان این وسایط، بنابر موجودیت خطرات به حیات شان از انتقال چنین اجناس خودداری می کنند.

روزنامه انترنتی چینا ډیلی بروز سه شنبه نوشت که افغانستان و چین درین روز دو موافقتنامه ای را به امضا رسانیدند که به اساس ان چین کمکهای بلا عوض خویش را به ارزش هشتاد ملیون ین برابر با یازده ملیون دالر را به افغانستان فراهم می نماید.

این موافقتنامه ها در کابل و در حضور سفیر چین در افغانستان و وزیر خارجه افغانستان به امضارسیدند.

چینا ډیلی می نویسد که به اساس این موفقتنامه ها چین پروژه های مشورتی و همچنان گندم به ارزش چهار ملیون دالر به افغانستان فراهم می کند.

سپانتا در حالیکه از کمکهای چین به افغانستان اظهار سپاس می نمود، تجاران و سرمایه گزاران چینی را تر غیب نمود تا در افغانستان سرمایه گزاری بیشتر نمایند.

به گفته چینا ډیلی، سپانتا در گفتگو هایش از یک چین متحد جانبداری خویش را ابرازداشت و گفت که این یک پالیسی دوام دار حکومت افغانستان می باشد.

در مقابل سفیر چین نیز از همکاری های بیشتر کشور متبوعش به افغانستان که او انرا یک کشور دوست چین توصیف نمود، اطمینان داد.

XS
SM
MD
LG