لینک های دسترسی

تقاضای شیخ حسینه از رقیب سیاسی اش، خالده ضیا


شیخ حسینه، برقیبش یک پست سیاسی را پیشنهاد کرد.

شیخ حسینه، صدر اعظم سابق بنگلادیش، از رقیب سیاسی اش تقاضا کرده است تا در تلاش و کمک در اعادۀ دیموکراسی در کشور، نتایج انتخابات پارلمانی روز دوشنبه را قبول کرده و بشکست اش اعتراف کند.

خانم حسینه امروز به بیگم خالده ضیا، رقیب سیاسی اش گفت، وی آماده است یک پست ارشد سیاسی را در بدل همکاری او به وی پیشنهاد کند.

حزب عوامی لیگ خانم حسینه و متحدین آن در اولین انتخابات آنکشور در هفت سال روز دوشنبه برنده شدند.

شیخ حسینه در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش تعهد نمود که با احزاب سیاسی مخالف کار نماید. او گفت خانم ضیا باید نتایج انتخابات را بخاطری قبول کند - زیرا به گفته او عملیه رای گیری آزاد و منصفانه بوده است.

اما خانم ضیا نتایج انتخابات را تقلبی خوانده آن را رد کرد و گفته است، نتایج نه برای حزب ملی بنگلادیش، و نه هم برای مردم بنگلادیش قابل قبول است.

او همچنان گفت در روز های آینده مدارکی را ارائه میکند که الزامات او مبنی بر تقلب در انتخابات را کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG