لینک های دسترسی

معبر خیبر 'بزودی مجددا باز خواهد شد'


مامورین پاکستانی میگویند، راه عمده معبر خیبر را به روی قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان بزودی باز خواهند کرد. قبلاَ در شروع هفته پاکستان دست به حمله بر تندروان درمنطقه زده و عبور لاری های حامل مواد و مهمات نظامی را از راه خیبر مسدود ساخت.

طارق حیاتات، اداره کننده ارشد خیبر ، امروز پنجشنبه گفت، مقامات تقریباً همه اهداف شانرا در حمله بر تندروان بر آورده ساخته و اینک متوقع اند این جاده کوهستانی را ظرف چند روز دیگر دوباره باز سازند.

قوای زمینی پاکستان، در حالیکه با هیلی کوپتر های توپدار همرائی و کمک میشدند، بروز سه شنبه بر مواضع مستحکم تندروان حمله کردند.

حیات میگوید قوای پاکستانی بیش از ۳۰مخیفگاه مظنون تندروان را از بین برده و بیش از ۱۵ تن آنها را بازداشت و توقیف کرده است.

درهفته های اخیر تندروان برای جلوگیری از مواصلت قافله های لاری های حامل مواد و مهمات نظامی و رسیدن آنها به قوای خارجی در افغانستان یک سلسلبه حملات را انجام داده و چندین ذخیره آنها را در شمال غرب پاکستان ویران ساخته اند.

XS
SM
MD
LG