لینک های دسترسی

باز شدن مجدد کوتل خیبر


حکومت پاکستان، به تعقیب تهاجمی علیۀ تندروان در نزدیک کوتل خیبر، راۀ عمدۀ تدارکاتی قوای ایالات متحده و ناتو را در افغانستان باز کرد.

امروز انتقال تدارکات در راۀ عمدۀ که شمال غرب پاکستان را به افغانستان وصل میکند از سر گرفته شد. کوتل خیبر برای سه روز در حالی مسدود شده بود که قوای امنیتی پاکستان تندروانی را که در صدد مختل ساختن انتقال تدارکات دران راه شده بودند، هدف قرار داد.

قوای ایالات متحده و ناتو تا ۷۵ فیصد تدارکات شان را از طریق راه های زمینی پاکستان انتقال میدهند. کوتل خیبر راۀ عمده است.

همچنان در شمال غرب پاکستان، مقامات پاکستانی میگویند یک حملۀ مظنون راکت ایالات متحده حد اقل سه تندرو را کشته است.

مقامات میگویند این راکت ها یک مکتب متروک را در وزیرستان جنوبی، که سنگر بیت الله محسود، قوماندان طالبان پاکستانی پنداشته میشود، تخریب کرد.

پاکستان ایالات متحده را متهم کرده است که در سال گذشته از طیارات بدون پیلوت جهت براه انداختن بیش از ۳۰ حمله بر تندروان مظنون استفاده کرده بود. واشنگتن هیچگاه این حملات را تائید و یا تکذیب ننموده است.

امروز مقامات ارشد نظامی افغانستان و پاکستان با قوماندان ناتو در افغانستان ملاقات نموده طرق بهبود بخشیدن به امنیت سرحد را مورد بحث قرار دادند.

درین ملاقات در کابل، بسم الله خان محمدی جنرال افغانستان و اشفاق پرویز کیانی، جنرال پاکستانی با دیوید مکرنن، جنرال امریکائی ملاقات نموده تاسیس یک مرکز جدید انسجام را مورد بحث قرار دادند که در مخابره بین قوای امنیتی در دو جانب سرحد افغانستان و پاکستان تسهیلات فراهم خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG