لینک های دسترسی

تسخیر مرکز شورشیان سری لانکا توسط عساکر حکومتی


مهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سری لانکا میگوید عساکر حکومتی کنترول کیلینوچی، پایتخت بالفعل شورشیان ببرهای تامل را برای اولین بار طی ده سال بدست گرفتند.

صرف چند ساعت بعد از این اعلامیه، پولیس گفت یک بم گزار انتحاری سوار بر یک موترسیکل، خود را در نزدیک مقر قوای هوائی در مرکز کولمبو، پایتخت منفجر ساخت. این انفجار دو عسکر قوای هوائی را کشته و حد اقل ۳۰ تن دیگر را زخمی ساخت.

راجاپاکسا، رئیس جمهور امروز طی یک بیانیۀ تلویزیونی سراسری تسخیر سنگر شورشیان را یک پیروزی بی مثال خواند. او از شورشیان تقاضا کرد تا تسلیم شوند.

تسخیر کیلینوچی یک ضربۀ شدید بر شورشیان و جنگ ۲۵ سالۀ آنها برای یک موطن مستقل اقلیت های تامل است. این شهرک مرکز سیاسی و اداری شورشیان بود.

ببرهای تامل تا بحال تبصره نکرده اند ولی صفحۀ انترنتی متحد شورشیان نوشته که شورشیان مرکز شان را قبل از سقوط شهرک به شمال شرق محل انتقال داده اند.

XS
SM
MD
LG