لینک های دسترسی

ملاقات مجوزۀ اوباما و پلوسی روی پلان احیای اقتصاد


منابع سیاسی میگویند براک اوباما، رئیس جمهور منتخب و ننسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده بروز دوشنبه ملاقات خواهند کرد تا پلان محرک اقتصاد علیل کشور را مورد بحث قرار دهند.

آنها میگویند این دو دیموکرات وسعت و وقت آغاز این محمولۀ احیای اقتصاد را که قسماً برای ایجاد مشاغل و سرمایه گزاری در تشبثات ایالات متحده است، مورد بحث قرار خواهند داد.

رونامۀ واشنگتن پوست مینویسد که پلوسی گفته است میخواهد لایحه ای را برای امضای آقای اوباما بتاریخ ۲۰ جنوری، روز آغاز کارش، آماده سازد. انتظار میرود این محمولۀ محرک اقتصادی بین ۶۷۵ ملیارد و ۷۷۵ ملیارد دالر مصرف داشته باشد.

این ملاقات بین آقای اوباما و پلوسی بعد ازان صورت خواهد گرفت که آقای اوباما و فامیلش به واشنگتن نقل مکان نمایند. آقای اوباما و فامیلش بعد از یک رخصتی ۱۲ روزه در هاوایی، امروز به شیکاگو مراجعت کردند.

XS
SM
MD
LG