لینک های دسترسی

انفجار در پایتخت سری لانکا


مقامات سری لانکا میگویند انفجاری در پایتخت آن کشور حد اقل سه نفر را مجروح ساخت. این انفجار یک روز بعد از تسخیر کیلینوچی، مقر شورشیان جدائی طلب تامل توسط عساکر حکومتی، کولمبو را تکان داد.

مقامات علت انفجار امروزی را که وسایط را خساره مند ساخته و شیشه های پنجره های عمارات را در پتاه، منطقۀ تجارتی پایتخت درهم شکست، تحت تحقیق قرار داده اند.

بروز جمعه، یک بم گزار انتحاری در یک منطقۀ دیگر شهر کولمبو خود را منفجر ساخته سه نفر را کشت.

آن حمله به تعقیب اعلامیۀ مهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور، مبنی بر تسخیر شهر کیلینوچی مرکز شورشیان بعد از ماه ها جنگ های شدید، رخ داد.

شورشیان از دست دادن کیلینوچی را اذعان کردند ولی گفتند که مقر شان را بطرف شمال شرق شهر تسخیر شده، منتقل ساخته اند.

قوای نظامی سری لانکا امروز گفت که بسوی مناطق تحت کنترول شورشیان به پیشروی ادامه میدهد و شهرک بندری مولایتی ڤو را در شمال شرق بمبارد کرد.

XS
SM
MD
LG