لینک های دسترسی

کاندید حزب مخالف حکومت گانا در انتخابات ریاست جمهوری برنده اعلام شد.


جان اتا ملز، رهبر جناح مخالف حکومت گانا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور با تفاوت کم آرا برنده شد. دور دوم انتخابات ملتوی شده در یک منطقۀ دهاتی کشور نتیجۀ انتخابات آن کشور را تعیین نمود.

کمیسیون انتخابات گانا امروز بعد از شمارش آرای منطقۀ تین آقای اتا ملز را برنده اعلام نموده گفت که تفاوت آرا کمتر از ۵۰ هزار رای بود.

بیش از یک هزار تن از پشتیبانان آقای اتا ملز با جیغ و هلهله از وی حین ایراد بیانیۀ پیروزی اش در خارج مقر حزب در آکره، در قبال اعلام برنده شدن، استقبال نمودند. رئیس جمهور منتخب به آنها گفت که وقت آن فرارسیده که یک گانای بهتری اعمار نمایند و تعهد نمود که رهبر پشتیبانان و مخالفینش باشد.

رای گیری در تین بروز جمعه، پنج روز بعد از بقیۀ کشور، براه افتاد. انتخابات دران منطقه بخاطر مشکلات در توزیع اوراق آرا بتعویق افتاده بود.

حزب وطن پرستان ملی ، حزب حاکم تحت رهبری نانا اکوفو ادو با انتخابات روز جمعه مقاطعه کرده نگرانی های امنیتی را دلیل آورد. هردو حزب تحقیقات را در مورد تقلب در رای گیری تقاضا کرده اند.

مقامات انتخاباتی گانا میگویند مدارک کافی تقلب وجود ندارد که باعث تغیر نتایج گردد.

جان کوفور، رئیس جمهور فعلی بخاطری کنار میرود که بموجب قانون اساسی رئیس جمهور صرف میتواند برای دو دورۀ چهار ساله خدمت کند.

بموجب قانون اساسی گانا، کوفور، رئیس جمهور مکلف است قدرت را بتاریخ هفتم جنوری به رئیس جمهور جدید تسلیم نماید.

XS
SM
MD
LG