لینک های دسترسی

ژورنالیستان خارجی در صومالیه آزاد شدند


مقامات صومالیه میگویند، اختطاف کنندگان دو ژورنالیستی را آزاد کرده اند که قریب شش هفته قبل ربوده بودند. مقامات حکومتی میگویند دو ژورنالیست، یکی برتانوی و دومی هسپانوی امروز یکشنبه آزاد شدند.

آژانس خبر رسانی فرانسه گزارش داد که این دو ژورنالیست در یک هتل در شهر بوساسو اقامت داشته و کارمندان هتل گفتنه اند که آنها در وضع خوبی قرار دارند.

آن دو وقتی در هنگام ترک یک هتل در شهر بوساسو را در ماه نوامبر، اختطاف شده بودند.

دو صومالیایی که با این دو خبر نگار کار میکردند نیز اختطاف شده بودند. اما در مورد محل بودوباش آندو خبری در دست نیست.

اختطاف غربی ها در صومالیه یک امر عادی تلقی میشود، زیرا اختطاف شدگان همواره در بدل پرداخت پول آزاد میشوند.

هنوز واضح نیست که آیا در بدل آزادی این دو خبر نگار پولی پرداخته شده یا نه.

XS
SM
MD
LG