لینک های دسترسی

۳ پولیس در مناطق شمالغربی پاکستان کشته شدند


پولیس پاکستان میگوید، تندروان سه فرد پولیس را در مناطق شمالغربی آنکشور کشته اند.

بگفتۀ پولیس، در ساعات اول امروز، تندروان بیک نقطۀ تفتیش در شهر هنگو در نزدیک منطقۀ نا آرام قبایلی وزیرستان شمالی، هجوم بردند.

مسلمانان شیعه مذهب برای تجلیل از روز عاشورا آمادگی گرفته و به این مناسبت، مامورین محلی، بخاطر توقف خشونتهای فرقوی، قیود بر گشت و گزار را نافذ نموده اند.

در سال ۲۰۰۱ بعد از تهاجم بر هبری ایالات متحده به افغانستان که رژیم بیناد گرای طالبان را از قدرت بر انداخت، صد ها تندرو طالب و القاعده به مناطق قبایلی شمالغربی پاکستان فرار نموده و آن منطقه با خشونتهای دومدار در گیر بوده است.

XS
SM
MD
LG