لینک های دسترسی

روسیه انتقال گاز به اروپا را کاملا متوقف ساخت


یوکراین میگوید، مناقشۀ روسیه روی قیمت گاز که مستهلیکن اروپایی را تهدید میکند جریان داشته و روسیه انتقال گاز به اروپا را کاملا متوقف ساخته است.

سخنگوی کمپنی گاز یوکراین میگوید، کمپنی انحصاری گازپروم روسیه انتقال گاز را به مستهلکین اروپایی صبح امروز متوقف ساخت.

در عین زمان گزارشهای خبری روسیه تائید کرده است که نمایندگان دو کشور بروز پنجشنبه مباحثات شانرا از سر خواهند گرفت.

۱۲ کشور اروپایی از توقف انتقال گاز از اول جنوری خبر دادند. درین روز روسیه بخاط منازعه با یوکراین، روی قیمت گاز و عدم پرداخت انتقالات قبلی، اقدام به قطع جریان نفت کرد.

روسیه یک بر چهارم حصۀ تمام گاز طبیعی را به کشور های اتحادیۀ اروپایی تدارک میدارد.

اتحادیۀ اروپایی امروز تهدید کرد که اگر تا روز پنجشنبه معامله صورت نگیرد، اتحادیه بشکل وسعتیری مداخله خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG