لینک های دسترسی

رویداد های عمده جهان در هفتم جنوری...


در هفتم ماه جنوری سال ۱۹۵۳: هیری ترومن رئیس جمهور در آخرین خطابه اش به کانگرس به جهانیان اعلان نمود که ایالات متحده بم هایدروجنی را تولید نموده است.

ترومن سه سال قبل در ۳۱ ماه جنوری سال ۱۹۵۰ در محضر عام اعلان نمود که به کمیسیون انرژی اتمی هدایت داده است که کار های انکشافی بم هایدروجنی را روی دست گیرد.

هدایت ترومن به جواب شواهدی بود که از احتمال آزمایش اتمی در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال ۱۹۴۹ خبر میداد.

در همین روز در سال ۱۹۸۳: رونالد ریگن، رئیس جمهور امریکا، تحریم فروش سلاح امریکائی به گواتیمالا را ملغی قرار داد، اما در همین روز او تحریم اقتصادی علیه لیبیا را اعلان کرد.

در همین روز در سال ۱۹۸۹: اکیهیتو، بحیث امپراطور جاپان زمام امور را بدست گرفت.

در سال ۱۹۸۹ کانفرانس محدود سازی سلاح های کیمیاوی در پاریس شروع گردید.

و در همین روز در سال ۱۹۹۶ صندوق وجهی کالج متحد سیاه پوستان توانست ۱۲ ملیون ۶۰۰ هزار دالر پول جمع آوری نماید.

XS
SM
MD
LG