لینک های دسترسی

اسرائیل و حماس تقاضای ملل متحد را رد کردند، حملات ادامه دارد.


قوای اسرائیل و حماس امروز حتی در جریان یک توقف بنا بتقاضای اسرائیل بجنگ خود ادامه دادند. هردو جانب قطعنامۀ ملل متحد را مبنی بر یک آتش بس فوری رد کردند.

هلیکوپتر های اسرائیلی در حالی بر فراز قلمرو باریکۀ غزه پرواز میکرد که ستون های دود غلیظ بر فراز شهر غزه بچشم میخورد. از جنگ های شدیدی در شمال شرق غزه در نزدیک سرحد با اسرائیل گزارش دداه شده است. دو هفته بعد از آغاز تهاجم، اصابت راکت های حماس، بر جنوب اسرائیل دوام داشت.

در ژنیو، کمشنر حقوق بشر ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل بر جرائم جنگی احتمالی در غزه و اسرائیل گردید. نڤی پیلای امروز در یک جلسۀ خاص شورای حقوق بشر ملل متحد تقاضا کرد که هردو جانب باید از حمله بر اهالی اجتناب نموده، مجروحین را تداوی کرده و از کارگران و تاسیسات طبی محافظت نمایند. او هشدار داد که شاید افراد مسؤل بجرائم متهم گردند و علاوه کرد که این حلقۀ خبیثۀ تحریک و تلافی باید خاتمه یابد.

عملیات کمک ملل متحد ملتوی گردیده و هزاران نفر در مناطق پرنفوس غزه بدون مواد غذائی و طبی، آب و برق زندگی میکنند. ملل متحد بروز پنجشنبه خطری را که قوای نظامی اسرائیل متوجه ساخته، مثال داده و عملیات را متوقف ساخت.

همچنان امروز، ملل متحد گزارشی را صادر نموده گفت که در اوائل هفته ۳۰ فلسطینی وقتی کشته شدند که اردوی اسرائیل بیش از ۱۰۰ نفر ملکی را به یک خانه منتقل ساخته به ایشان هشدار داد تا دران جا باقی بمانند و بعداً آن عمارت مکرراًَ هدف حملات توپخانه قرار داد.

XS
SM
MD
LG