لینک های دسترسی

دو دهشت افگن ارشد القاعده در پاکستان کشته شد.


مقامات پاکستانی میگویند رئیس عملیات القاعده در پاکستان و مشاور ارشد او از اثر یک حملۀ راکت روز اول سال نو توسط ایالات متحده، بتقل رسیدند.

این تائیدیه یک روز بعد ازان صادر شد که یک مقام ضد دهشت افگنی ایالات متحده بشرط عدم افشای اسمش این وفیات را اعلام کرد.

هویت این تندروان، اسامه الکینی، و شیخ احمد سلیم سویدان، اتباع کینیا تثبیت گردیده است. آنها در صدر فهرست اشخاص تحت تحقیقFBI به سؤ ظن دهشت افگنی قرار داشتند.

چنین اظهار عقیده میشود که اسامه الکینی مسؤل چندین حمله، بشمول بم گزاری ماۀ سپتمبر در هوتل میریات اسلام آباد بود که بیش از ۵۰ نفر را هلاک ساخت.

او و سویدان همچنان بارابطه به بم گزاری سال ۱۹۹۸ در سفارت های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا متهم گردیده بودند.

این مقام ضد دهشت افگنی و مقامات پاکستانی گفتند این دو نفر در حالی در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی، در سرحد افغانستان، هلاک شده اند، که مشغول آمادگی برای حملات جدید بودند.

سی آی ای از تبصره برین گزارش خودداری کرد

XS
SM
MD
LG