لینک های دسترسی

سری لانکا میگوید عساکر کوتل فیل را کنترول میکنند.


سری لانکا میگوید عساکر آن کشور کوتل استراتیژیک فیل را که یکی از آخرین سنگرهای شورشیان تامل در شمال بود، متصرف شده اند.

مهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سری لانکا گفت عساکر منطقه ای را آزاد کرده اند که شبۀ جزیرۀ جفنا را با بقیۀ سری لانکا وصل میکند.

تسخیر این کوتل هم جنبۀ استراتیژیک و سمبولیک دارد زیرا با سقوط آن برای اولین بار از سال ۲۰۰۰ باینطرف همۀ منطقۀ تامل نشین بدست حکومت می افتد. عساکر کیلینوچی، مرکز تامل ها را هفتۀ گذشته تسخیر کرده بود.

آخرین سنگرهای شورشیان در جنگلات شمال شرقی منطقۀ مولای تیڤو قرار دارد.

در عین زمان، مقامات میگویند حد اقل سه تن از افراد امنیتی و چهار نفر ملکی وقتی کشته شدند که کاروان وسایط حامل شان بر یک بم کنار جاده اصابت کرد.

XS
SM
MD
LG