لینک های دسترسی

آغاز مبارزات انتخاباتی حزب حاکم افریقای جنوبی


کانگرس ملی افریقا، حزب حاکم افریقای جنوبی مبارزات انتخاباتی خود را با این تعهد آغاز کرد که در قسمت ایجاد مشاغل، مکاتب بهتر و بیمۀ اجتماعی پول زیاد حکومت را مصرف کند.

جیکب زوما، رهبر حزب امروز این پروگرام حزبی کانگرس ملی افریقا را طی اجتماعی در شهرEast London ایست لندن، واقع در جنوب کشور در محضر هزاران تن از پشتیبانان حزب ارائه کرد.

قرار است انتخابات پارلمانی تا ماۀ اپریل برگزار گردد.

کانگرس ملی افریقا با مبارزه طلبی اعضای سابق که حزب دیگری را بنام کنگرۀ مردم تاسیس کرده، مقابل میباشد. این حزب را تابو مبکی، رئیس جمهور سابق که سال گذشته در خلال اتهامات مداخلات سیاسی در عملیۀ قضائی کشور معزول گردید، تاسیس کرده است. دران قضیه زوما دست داشت.

کنگرۀ مردم تا بحال پروگرام حزبی خود را ارائه نکرده ولی موسیوا لیکوتا، وزیر دفاع سابق، رهبر حزب، مشی طرفدار تشبثات خصوصی و سرمایه گزاری و سیاست اعتدالی را تعهد نموده است.

XS
SM
MD
LG