لینک های دسترسی

۴۰ تندرو در منطقه سرحدی مومند کشته شدند


قوای نظامی پاکستان میگوید، حملۀ شامل صْد ها تندرو را در نزدیک سرحد افغانستان در حالی عقب زده اند که طی آن شش عسکر و ۴۰ تندرو کشته شده است.

مقامات تخمین میکنند که حدود ۶۰۰ تندرو مسلح با هاوان، راکت انداز و بم های دستی، در حمله شبهنگام بر یک پایگاه قوای شبه نظامیان در منطقۀ مومند در شمال غرب پاکستان، دست داشتند.

مقامات پاکستانی گفتند، تعداد زیاد تندروان از جناح افغانی سرحد آمده و با جنگجویان طالبان محلی در منطقۀ مومند، مرکز فعالیتهای طالبان و القاعده پیوسته بودند.

همچنان امروز یکشنبه یک مقام حکومتی در منطقۀ باجور در نزدیک سرحد افغانستان گفت که تندروان گوش های حد اقل چهار محافظین قریه را بریده اند.

انگیزۀ این اقدام نامعلوم است.

و مامورین در وزیرستان جنوبی می گویند، تندروان مظنون امیر لطیف، یک مقام محلی حکومتی را امروز یکشنبه اختطاف کرده اند.


XS
SM
MD
LG