لینک های دسترسی

اولمرت: تهاجم بر غزه ادامه خواهد داشت


ایهود اولمرت، صدر اعظم اسرایئل میگوید، قوای نظامی در باریکۀ غزه به اهداف خود نایل میآید، اما تا زمانیکه عساکر اسرایلی حملات راکتی حماس بجنوب اسرایئل را بطور کامل متوقف سازند، تهاجم دوام خواهد داشت.

مامورین امور صحی باریکۀ غزه میگویند حدود ۸۵۰ فلسطینی طی ۱۶ روز تهاجم اسرائیل به غزه کشته شده اند.

شاهدان میگویند، تانکها و طیارات جنگی اسرایل حومه شهر غزه را امروز بمباری نموده و حماس هم راکت های را بسوی قوای در حال پیشروی اسرایل، شلیک کردند.

در جنگهای امروزی در شمال غزه، چندین فلسطینی دیگر کشته شدند.

حماس و اسرایل به عدم رعایت تقاضا های بین المللی برای آتش بس در غزه دوام داده اند.

بروز شنبه، قوای نظامی اسرایل هشداریه را به باشندگان باریکۀ غزه صادر کرده و گفت در نظر دارد تهاجم علیۀ تندروان فلسطینی را شدت بخشد.

XS
SM
MD
LG