لینک های دسترسی

در مطبوعات جهان: سفر بایدن به افغانستان، افزایش قوای ناتو


روزنامۀ وال ستریت ژورنال ضمن مقالۀ در مورد افغانستان مینگارد:

سفر جو بایدن، معاون منتخب ریاست جمهورئ ایالات متحده در خلال این ماه به افغانستان که قبل از مراسم تحلیف براک اوباما رئیس جمهور منتخب صورت گرفت، ارجحیت حکومت جدید را برای ختم جنگ در آنکشور نشان میدهد.

اما پلان آنها برای "نخست مطالعه و سپس مذاکرۀ"، شاید موفق نباشد. تیم اوباما – بایدن میخواهد، اول طالبان را از نگاۀ نظامی تضعیف نماید و سپس معاملۀ سیاسی را با دشمن براه اندازد.

این، مبین مشئ ادارۀ رئیس جمهور بُش را در عراق منعکس می سازد که برای نمایش قدرت اول به عملیات سریع و وسیع نظامی پرداخت، تا رهبران سُنی و دیگران را بخود جلب نماید.

امیر البحر مایکل مولن، رئیس عمومئ ارکان حرب کنونئ قوای مسلح ایالات متحده، اعلام داشته است که در سال جاری تعداد عساکر ایالات متحده در افغانستان را دو برابر تا حد ۶۳ هزار عسکر بلند خواهد برد.

روزنامه وال ستریت ژورنال مینویسد، اعزام عساکر بیشتر به افغانستان، یک ستراتیژئ ناکام خواهد بود. و میگوید، اتحاد شورئ وقت، با اعزامِ بیش از یکصد هزار سرباز، موفق نگردید آنکشور را از خود سازد.

با حمایت رابرت گیتس که اقای اوباما وی را بحیث وزیر دفاع خود نگه خواهد داشت، جنرال پترییس، قوماندان عمومئ مرکزئ قوا نیز در جُستجوی طُرقی برای پیروز شدن بر قوماندانهای محلی و جنگ سالارانی میباشد که تکیه گاۀ اصلئ طالبان پنداشته میشوند.

جنرال پترییوس میخواهد با توسعه بخشیدن به معاهدات و اتحاد با رهبران قومی و چریکی، و عرضه تعلیمات محدود نظامی به شبه نظامیان در ولسوالی های افغانستان، بپردازد.

وال ستریت ژورنال می افزاید، مفکورۀ ایجاد چنین شبه نظامیان شاید به این خطر مبدل شود که آنها به قتل افراد محلی دست بزنند.

وال ستریت ژورنال همچنان از تفاتهای متعدد ساختمان قومی و عشیرۀ افغانستان، تفاوتهای عنعنوی، ساختمان اراضئ مشکل و کوهستانئ آن و همچنان شکست قوای نظامئ بیگانگان در طول تاریخ اشاره میکند که افغانستان را از هر کشور دیگر اسلامی متمایز می سازد.

روزنامۀ نامۀ ناروی پوست، منتشرۀ کشور ناروی مینگارد:

حکومت ناروی میخواهد عساکر آن در افغانستان از آنچه اکنون انجام میدهند، مسئولتهای بیشتری را به عُهده گیرند. به نظر یک تن از متخصصین، این به معنئ تقبل بیشتر خطر برای آنها خواهد بود.

به قول روزنامه، ساحات جدید، شامل اراضی در شهر میمنۀ ولایت فاریاب خواهد بود که پایگاۀ عساکر نارویژی است.

روزنامه میگوید، بخاطر عدم حضور قوای بین المللی در ساحه، شورشیان تا کنون در این منطقه به آزادی گشت و گذار میکنند. موصوفه میگوید، هرگاه ما بدانجا نرویم، تقبل خطر علیۀ عساکر ما به منطقۀ شمال، گسترش خواهد یافت - که نفوس محلئ ولایت فاریاب را نیز احتوا میکند.

و روزنامۀ ایشیا تامز مینویسد، ایالات متحده بزودی تعداد عساکرش را در افغانستان از ۳۰ به ۶۰ هزار عسکر ارتقاء خواهد داد، و تعداد دیگر از کشور های ناتو در افغانستان، در تعداد قوایشان افزایش بعمل خواهند آورد.

روزنامه میگوید، این اقدام که با تعجب اندک و حمایت قابل توجۀ کانگرس ایالات متحده توأم بوده است، اندک مورد مباحثه قرار گرفته و راجع به پی آمد ها کمتر گفته شده است.

روزنامه میگوید، نتیجۀ این مشی که در عراق بدان امتیاز داده شده امید است در افغانستان نیز نتیجۀ مثبت بدهد.

XS
SM
MD
LG