لینک های دسترسی

سفر جو بایدن، معاون منتخب ریاست جمهوری ایالات متحده به عراق


جهت مذاکره جو بایدن، معاون منتخب ریاست جمهوری ایالات متحده جهت مذاکره با مقامات عراقی به بغداد مواصلت کرد.

بایدن از افغانستان به عراق وارد شد. او در افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهور ملاقات کرده و از عساکر بین المللی در ولایت قندهار دیدن کرد.

همچنان بروز دوشنبه پولیس در عراق گفت انفجار بم هائی که هدف آن قوای امنیتی عراق بود، حد اقل هشت نفر را در بغداد هلاک ساخته است.

مقامات میگویند دو بم در حالی تقریباً همزمان منفجر گردید که یک گزمۀ پولیس در منطقۀ بغداد جدید، در شرق پایتخت، از محل میگذشت.

این انفجار سه نفر ملکی را کشته و ده تن دیگر را زخمی ساخت.

یک بم دیگر کنار جاده در منطقۀ یرموک در زیر یک عراده لاری حامل مهمات منفجر گردید.

سه عسکر داخل لاری کشته و چهار نفر ملکی مجروح شدند.

شورشیان اکثراً قوای امنیتی عراق را هدف قرار میدهند تا پیشرفت هائی را که درین اواخر در آن قسمت بمیان آمده و خشونت را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده، مختل سازند.

XS
SM
MD
LG