لینک های دسترسی

"اوباما میخواهد به داستان افغانستان پایان بخشد" - مطلبی از روزنامه واشنگتن پست


روز نامه واشنگتن پست مینوسد، بارک اوباما، رئیس جمهور منتخب امریکا میخواهد سی هزار عسکر بیشتر به افغانستان بفرستد.

حکومت جدید امریکا به این باور هم است که ممکن فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان همان نتایج را به بار نیاورد که در عراق به بار آورده است، زیرا در افغانستان وضع دگرگون است و با گذشت هر روز به وخامت وضع درین کشور افزوده می شود.

واشنگتن پوست مینویسد به اساس تخمین متخصصین امور امنیتي، دو چند شدن عساکر امریکا در حضور عساکر پیمان ناتو این امکان رابه حکومت افغانستان خواهد داد که به ستراتیژي خویش در قبال مخالفینش تغیری وارد کند.

بنابران در موجودیت قوای بیشتر امریکایی افغانستان وقت خواهد داشت تا اصلاحات لازمه را به میان آورد.

واشنگتن پوست می نویسد حالا که در افغانستان وضع رو به وخامت می رود و طالبان بر تعداد حملات خویش افزوده اند و درین حملات به عساکر امریکايي و بین المللی تلفات بیشتر وارد می کنند، اوباما میخواهد به داستان افغانستان پایان بخشد.

امروز دامنه جنگ افغانستان، پاکستان را نیز دربر گرفته و به خاک هند هم گسترش یافته است. اوباما میخواهد نه تنها از طریق افزایش عسکر این کار را بکند بلکه از طریق دپلوماسي و از راه مصرف پول نیز به این هدف نایل اید.

واشنگتن پوست می نویسد از انیکه اوباما در ماه نوامبر سال گذشته به حيث رئیس جمهور امریکا انتخاب گردید، بطور متداوم اخبار نا خوشایندې از افغانستان به او میرسد.

به اساس برخی از گزارشات مقامات استخباراتي امریکا هم اکنون القاعده در سرحدات میان افغانستان و پاکستان سرگرم طرح پلان ها و توطیه هایش به ضد امریکا و اروپا می باشد.

در گزارشی که ماه گذشته از طرف اداره رئیس جمهور بش انتشار یافت گفته شده است که دیموکراسي معاصر افغانستان در کشوریکه ازادی دران تامین شده و عاری از افراطیون باشد نه تنها کاملاً ممکن به نظر نمی رسد بلکه از توان امریکا هم بدور به نظر می اید.

در راپور امده است که امریکا باید در افغانستان به برخی از معامله گري ها نیز امادگی داشته باشد تا اهداف و اولویت هایش در افغانستان تامین شود.

واشنگتن پوست میافزاید که بقول یکی از قوماندانان اردوی امریکا افغانستان فاقد یک پلان ستراتیژیکي است و حتی در گزشته نیزچنین پلانې وجود نداشته است.

بنابران اوباما در اولین مراحل کارش باید به امریکایان این موضوع را روشن سازد که از افغانستان چه می خواهد و ماموریت او درین کشور چیست و به کجا می انجامد؟

XS
SM
MD
LG