لینک های دسترسی

ایران چهار تن را به دسیسۀ انجام یک کودتا در ایران متهم میداند


ادارۀ قضائیۀ ایران میگوید، بزودی در مورد چهار ایرانی متهم به دست داشتن به یک کودتای تمویل شده از طرف ایالات متحده جهت سر نگونی حکومت اسلامی ایران، حکمی صادر خواهد شد.

علی رضا جمشیدی، سخنگوی وزارت عدلیۀ ایران، بروز سه شنبه گفت مقامات این چهار مظنون را در تهران باز داشت کردند.

هنوز واضح نیست که محاکمۀ آنها چه وقت آغاز شده است، اما سخنگو گفت توقع میرود که مقامات در روز های بعدی این متهمین را محکوم نمایند.

او گفت، مدعی العمومان این مظنونین را به سعی در جلب و جذب سایرین برای تمرین در خارج، متهم میدانند.

او در زمینۀ تفصیل بیشتری نداد.

ایران در گذشته عمال بر خور دار از حمایت ایالات متحده را به بی ثبات ساختن حکومت متهم کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده بروز سه شنبه گفت، هر الزامی مبنی بر اینکه ایرانی ها با ایالات متحده در سرنگونی حکومت ایران کار میکنند، بی اساس است .

XS
SM
MD
LG