لینک های دسترسی

اوباما - مذاکره با کانگرس در مورد برنامه محرک اقتصاد


براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، بروز سه شنبه در کانگرس با رهبران حزب اکثریت دیموکرات ها در مورد پلان محرکه اقتصادی در حال ظهور خود، مذاکره کرد.

این مذاکرات در حالی صورت گرفت که مجلس نمایندگان خود را برای تسوید قانونی آماده میسازد که بر چگونگی مصرف پول باقی مانده پروگرام تعاونی اساساً ۷۰۰ میلیارد دالری دولت آماده میسازد.

در یک تپش و فعالیت زیاد، در یک هفته قبل از مراسم تحلیف ۴۴ امین رئیس جمهور ایالات متحده، آقای اوباما دیروز بازهم معاونین مهم و کلیدی خود را به کانگرس فرستاد تا بر تفصیل پلان محرکه اقتصادی مذاکره کنند.

انتظار میرود مجموعه پروگرام محرکه اقتصادی آقای اوباما که اختلاطی از کاهش مالیات و مصارفات است، دست کم ۸۰۰ میلیارد دالر تمام گردد.

لاورینس که آقای اوباما او را مشاور اقتصادی ارشد خود برگزیده است، خطوط عمده پیشنهادات محرکه اقتصادی اداره جدید را توصیح کرد و راجع به موضوع جداگانه اعًضای صلاحیت به اداره جدید برای استفاده از ۳۵۰ میلیارد دالر پول باقی مانده از پروگرام قبلاً وضع شده تعاونی برای موسسات مالی که تا حال نصف آن مصرف و نصف دیگر آن باقی مانده است، با رهبران کانگرس بحث و مذاکره کرد.

آقای اوباما بعد برای یک ساعت تمام با دیموکراتها بشمول هیری ریید، رئیس حزب دارای اکثریت در سنا ملاقات و مشوره نمود.

ریید گفت: "این یک ملاقات بسیارخوب بود. در ختم این صحبت، ما همه این احساس بسیار نیک را داریم که در آینده بر این موضوع و موضوعات دیگر با رئیس جمهور منتخب کار خواهیم کرد تا کشور را از این حفره عمیق که در اثر عوامل اقتصادی خود را در آن یافته است، خارج سازیم."

هدف مذاکرات، نرم و کم ساختن اختلافات بر پلان محرکه اقتصادی اوباما بود و آن بعد از آنکه رئیس جمهور منتخب مواجه با یک مقدار مخالفت ها بشمول مخالفت اعضای حزب دیموکرات خودش گردید.

بعد تر، ننسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت، دیموکراتها متعهد به تصویب مسوده قانونی در قبل از تعطیل بزرگ کانگرس در اواسط ماه فبروری اند.

" هرگاه تا آن زمان کار خود را تمام نکردیم، اعضای کانگرس تا یک مجموعه بهبودی مجدد اقتصادی را تصویب نکرده اند، کانگرس را ترک نخواهند گفت."

و اما در مورد پروگرام تعاونی ۷۰ میلیارد دالری مورد مناقشه یا تارپ، آٌقای اوباما میخواهد موسسات مالی را تحت مسئولیت پاسخ و جواب دهی بیشتر قرار بدهد، و پول های بیشتر را صرف کمک به خانواده های امریکائی و شرکت ها و معاملات کند.

کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، عزم شان را برای مطالبه شرایط تازه قبل از هر گونه کمک ابراز داشتند. قرار است فردا پنجشنبه کمیته مالی مجلس نمایندگان برای بحث بر وضع کنترول شدیدتر بر گیرندگان پول های حکومتی و مصرف در جهت کاهش سلب حق اقامت مردم در منازل به قرضه خریده شان که قادر به پرداخت قسط قرضه خانه های شان نشده اند، تشظیل جلسه بدهد.

بارنی فرانک رئیس کمیته از حزب دیموکرات میگوید: "در حالیکه ۳۵۰ میلیارد دالر به اداره رئیس جمهور بش پرداخته شده، شخصاً معتقدم که بخش دومی و آخرین این پول تعاونی به موسسات مالی، اکنون به دسترس اداره اوباما قرار داده شود. البته با شرایط و قیودات بسیار بیشتر"

اما اختلاف نظر بر موضوع جریان دارد. سپینسر باچوس، رهبر اقلیت جمهوری خواهان در کمیته مالی مجلس نمایندگان یکی از آنها است که بیم دارد نصف باقی مانده در مجموعه تعاونی بدرستی مصرف نخواهد شد.

میت میکانیل نیز ابراز تشویش میکند و میگوید: "میخواهیم در مورد اینکه چگونه اداره اوباما دقیقاًَ این ۳۵۰ میلیارد دالررا بمصرف خواهد رساند بما توضیحات دهند."

معهذا سناتور ریید رهبر اکثریت دیموکراتها در سنا به خبر نگاران بروز سه شنه گفت، اطمینان دارد که برای رد هرگونه پیشنهاد مبنی مخالف با اعطای صلاحیت استفاده از ۳۵۰ میلیارد دالر باقی مانده آرای کافی وجود دارد .

XS
SM
MD
LG