لینک های دسترسی

مشکل انتقال گاز روسیه به اروپا - ملاقات مجدد روسیه و یوکراین


مقامات روسی و یوکراینی میگویند، در یک سعی برای دریافت یک راهحل به بن بست جاری در ارسال گاز روسیه به قیمتزیاد اروپا،بروز شنبه به سطح عالی در ماسکو ملاقات خواهند کرد.

یولیا تیموشینکو و هم پایه روسی اش ولادیمییر پوتینامروز پنجشنبهدر یک مکالمه تیلفونی موافقه کردنددر ماسکو باهم مذاکره کنند.

یوکراین در اولبا محل برگذاری این ملاقات مخالفت میکردو میگفت محل ملاقات در کشور مربوط اتحادیه اروپا باید باشد.

اتحادیه اورپائی میگوید اندری پای بالگس، کمشنر انرجی اتحادیه اروپا و همچنان مارتینریمان، وزیر انرجی جمهوری چک را به مذاکرات ماسکو میفرستد .

دیمیتری میدویدف، رئیس جمهور روسیه ابراز امید کرده است که این ملاقات، دریافت یک راه حلبرای بحرانگاز را سهل سازد .

بن بست جاری در ارسال گاز روسیقسمت زیاد نواحی اروپا را در برودت شدید و بدون استفادهاز گازحرارتی مقتضی قرار داده است.

این امر سبب یک دور تازه اتهامات اروپائی شده که روسیه موقف اش را منحیث یک کشور قابل اعتماد تهیه انرژی از دست داده است.

XS
SM
MD
LG