لینک های دسترسی

بریتانیا - تقاضای همکاری بیشتر در افغانستان


واشنگتن پوست در شماره ١٥ جنوری خویش نگاشته است که بریتانیا شریکان خویش را در پیمان ناتو ترغیب نموده است تا در قبال جنگ افغانستان به تعهدات شان پابند باشند، زیرا به گفته این کشور، ایشان نباید بار این جنگ را تنها به دوش امریکا بگذارند.

روزنامه مینویسد که وزیر دفاع بریتانیا جان هټن در گوشه ای از بیانیه اش که بروز پنجشنه انتشار خواهد یافت، میگوید گذاشتن بار بی حدو حصر به عهده امریکا برای کسانیکه می خواهند در پیمان ناتو شریکانی با حصه های مساوی باشند، اختیاري نیست.

واشنگټن پوست به ادامه می نویسد، وزیر دفاع بریتانیا در تجدید نظربه ماموریت افغانستان که بعد از حملات یازدهم سپتمبر ٢٠٠١ بر امریکا اغاز یافت، بر یک تعداد اعضای اروپايي ناتو انتقاد نموده گفته است که آنها در جنگ افغانستان بر نیروهای شان در افغانستان مصرف کافی نمیکنند و برای امنیت قوای شان بر نیروهای امریکایی متکی اند.

هټن در ادامه بیانیه اش میگوید، ماموریت ناتو به همان اندازه که به امنیت امریکا مهم است به همان اندازه به امنیت هریک از اعضای ناتو نیزمهم است. او درین مسئله سه موضوع را خاطر نشان کرد:

اول اینکه کشورهای عضو بر نیروهای شان مصرف کم میکنند، دوم اینکه تفاوتهای زیادی در تعهدات سیاسی خویش درقبال افغانستان دارند و سوم اینکه انها توقع دارند بار جنگهای شدید را به دوش امریکا بگزارند.

واشنگتن پوست مینویسد، براک اوباما رئیس جمهورمنتخب امریکا، در نظر دارد تا ٣٠ هزار عسکر جدید را به افغانستان بفرستد تا با طالبان بجنگند. این کشور همین اکنون بیشتر از ٣٠ هزار عسکر در افغانستان دارد و تعداد مجموعی عساکر از ۴٠ کشور جهان درین کشور به ٦٥ هزار می رسد.

قوای بریتانیا در افغانستان به تناسب فرانسه و جرمنی دوچند بوده یعنی تعداد شان به ٨٧٠٠ عسکر میرسد.

روزنامه در پایان میگوید امریکا بار بار از اعضای ناتو خواسته است تا به عساکر شان در افغانستان بیفزایند و موانعی را ازسر راه عملیات قوای شان بردارند.

روزنامه هرالد تربیون در شماره مورخ ١۴ جنوری خویش می نویسد که جو بایدن به اوباما گوشزد کرده است که جنگ در افغانستان تشدید می شود.

هرالد تربیون که از قول یکی ازمعتمدین بارک اوباما که در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته شکست خورده، می نویسد که بارک اوباما در سطح جهان نیات نیکی را بدست اورده است که درین مقطع زمان می تواند سایر کشورهارا برای تشریک مساعی با امریکا ترغیب نماید.

هرالد تربیون مینویسد ارزیابی سناتور لندسی گراهام از سببی دارای اهمیت است که نامبرده یکی از محافظه کاران جمهورخواه و ازدوستان جان مکین میباشد.

گراهام در برابر اوباما انتخابات مبارزاتی شدیدی را برای کسب مقام ریاست جمهوري امریکا براه انداخته بود. سناتور گراهام اکنون می گوید که او از انتخاب اوباما به حیث رئیس جمهور خیلی خرسند است زیرا او به عقیده است و این پالیسی را تعقیب می کند که با سایر کشورها مشترکاً کار نماید.

هرالد تربیون خبر می دهد که سناتور گراهام یکجا با جو بایدن معاون رئیس جمهور منتخب در مرکزانتقال قدرت با اوباما دیدار کردند و نتایج سفر حقیقت یابی خویش را به کویت، پاکستان، افغانستان و عراق به او گزارش دادند.

گراهام گفت او نمی تواند بگوید به چه اندازه اشتیاق در برابر او در میان پاکستانی ها مشاهده کرده است.

او گفت وقت ان فرارسیده است که امریکا یک باردگر در صحنه بین المللی خودرا مطرح سازد تا بدین ترتیب خودرا مطمئن سازیم که ما می توانیم در افغانستان، عراق و پاکستان کاری را انجام دهیم.

او علاوه کرده گفت که بارک اوباما در سراسر دنیا احترام جهانیان را کمایی کرده و ما با استفاده ازین فرصت می توانیم فشار وارد شده بر عساکر خویش را کاهش بخشیم و مسئولیت ایشان را سبکتر سازیم.

بایدن درین ملاقات سه جانبه به اوباما گفت که وضع افغانستان قبل ازین که روبه بهبودی برود در ابتدا به وخامت خواهد رفت.

سناتور گراهام با جوبایدن درین مورد همنوا شده گفت که با ازدیا د عساکر امریکا در افغانستان تعداد تلفات شان هم افزایش خواهد یافت.

در روز بازدید بایدن و گراهام با اوباما فیته صوتی اسامه بن لادن انتشار یافت، اما بایدن گفت که او علامات مثبتې را در منطقه به نفع مبارزه مشترک بر ضد تروریزم احساس می کند.

XS
SM
MD
LG