لینک های دسترسی

تاریخچه مراسم تحلیف روسای جمهور ایالات متحده


هر چهار سال بعد، برندهء انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده طی مراسمی در محضر عام حلف وفاداری یاد مینماید. این یک سنتی است که پیشینهء آن به جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور امریکا، برمیگردد.

مایکل بارون، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبهء با جان واکر از تلویزیون آشنا، برخی از مراسم برجستهء تحلیف رؤسای جمهور را یاد آور شده است.

از ختم انقلاب امریکا به این سو، هر یک از رؤسای جمهور ایالات متحده بر کتاب انجیل دست قسم گذاشته و راجع به اجرای وظایف خود، صادقانه حلف وفاداری یاد میکنند.

مایکل بارون که همه ساله رویداد های سیاسی امریکا را درج سند مینماید، جورج واشنگتن را بخاطر آغاز این مراسم میستاید:

مایکل بارون: "امریکاییان تحت استعمار با مراسم در کلیسا ها و جلسه های که برای قانونگذاری برپا میشدند، بلد بوده اند. مطمئن نیستم که آیا حاکمان محلی که تنها از سوی مقامات لندن تعیین میشدند، مراسم تحلیفی را بجا میاوردند یا نه. جورج واشنگتن با ادای حلف وفاداری بطور رسمی و عام و ایراد یک بیانیهء مختصر، واقعآ الگویا و نمونه را به میراث گذاشت."

پس از جورج واشنگتن، چهل و سه رئیس جمهور دیگر ایالات متحده حلف وفاداری یاد کردند، اما تنها چند تن آنان در تاریخ جاویدان مانده اند.

بارون: "بعضی از مراسم تحلیف که برجسته اند، آنهایی اند که واقعآ سر آغاز یک دور خطیر ریاست جمهوری بوده اند. بطور مثال، خطابهء نخستین تحلیف لینکلن که وی در آن آرزوی اتحاد ایالت های جنوبی را با حکومت مرکزی نمود. او گفت، بیائید باهم دوست باشیم.

سپس خطابهء تحلیف دور دوم او که در بنای یاد بود لینکلن در واشنگتن نیز حک شده و در آن کوشش نموده است دلایل جنگ داخلی را خلاصه بیان کرده و امیدواری های پس از جنگ را نشان دهد. به نظر من این بیانیه محرک ترین بیانیهء است که تا حال یک رئیس جمهور امریکا اظهار داشته است."

شصت سال پس از ابراهام لنکلن، چشم امید به یک رئیس جمهور دیگر، فرانکلین روزولت دوخته شد تا کشور و ملت امریکا را دوباره متحد سازد. ملتی که توسط فقر و یآس پارچه پارچه شده بود.

فرانکلین روزولت: "از تنها چیزی که باید بترسیم، خود ترس است."

مایکل بارون: "امریکاییان از خطابهء تحلیف فرانکلین روزولت در سال ١٩٣٣ خبر دارند - زمانی که در دوران بحران وخیم و بزرگ اقتصادی در امریکا، او گفت: ما چیزی نداریم که از آن بترسیم، مگر خود ترس. و من میبینم که آیا اوباما به شکلی از اشکال سعی خواهد کرد که آن خطابه را در زمانی که مشکلات اقتصادی به وضعیت سالهای ١٩٣٠ شباهت پیدا کرده است، تکرار نماید؟ گر چه وضعیت ما اکنون آنقدر وخیم نمیباشد."

امریکاییان هم منتظر الهام و روحیه گرفتن از رئیس جمهور شان هستند. آنها سابق و در سال ١٩٦١ از جان اف کنیدی روحیهء قوی و بیشتر از آن کسب کردند.

جان اف کنیدی: "مپرسید که که کشور برای شما چه میکند، این را بپرسد که شما برای کشور تان چه میکنید؟"

با در نظر داشت مشکلات در اقتصاد و سیاست خارجی، آقای اوباما وقت کوتاهی برای تجلیل پیروزی خواهد داشت. ولی بارون به این عقیده است که مشکلات بزرگ، فرصت های را هم مساعد میسازد.

بارون: "بسیاری از خطابه های تحلیف، اگر صادقانه بگویم، از ذهنم رفته اند و کدام عبارت یا لحظه ای را به جا نگذاشته که پس از آن در مکالمات بکار رود و تصاویر آن در یوتیوب باشد. ببینیم که خطابهء اوباما در یوتیوب چقدر بیننده خواهد داشت؟"

XS
SM
MD
LG