لینک های دسترسی

میشیل اوباما - خانم اول ایالات متحده


بتاریخ ۲۰ جنوری زمانیکه براک اوباما بحیث چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد نماید، خانم وی میشل اوباما، بانوی اول امریکا خواهد شد.

این یک سمت انتخابی نمی باشد ولی بانوی اول میتواند نقش ارزندۀ را در حکومت رئیس جمهور ایفا نماید.

میشل اوباما برای چهار سال آینده، بانوی اول امریکا خواهد بود.

وی فارغ التحصیل رشته حقوق از پوهنتون هاروارد میباشد ولی میگوید که فرزندانش ملیحه و ساشا، در صدر مسئولیت های وی قرار خواهند داشت.

خانم اوباما همچنان علاقه مند کمک به خانواده های نظامیان میباشد. میشل اوباما میگوید:

"آنان که به خانه های خود برمیگردند، شاید زندگی شان خوب باشد ولی یک مرحله بسیار حساس دوباره خود را تطبیق دادن وجود دارد وبه مجردیکه آنان به خانه و زندگی عادی خو میگرند، میدانید چی میشود؟ آنان را دوباره به جنگ میفرستند."

مارتا واشنگتن، همسر اولین رئیس جمهور امریکا، جورج واشنگتن نیز علاقه مند بزندگی خانواده های نظامیان بود، ولی با تغیر زمان، بانو های اول هم تغیر نمودند.

لیزا کاتلین گریدی، مسئول کلکسیون بانو های اول در موزیم ملی تاریخ امریکا میباشد. وی میگوید:

"مسئولیت های اولیه فقط میزبانی بود، و حال، بانو های اول بیشتر روی مسایلی کار میکنند که شخصاً برای خودشان ارزنده میباشد."

بانوی اول هنوز هم میزبان هست ولی امروزه این نقش بیشتر توسط آن خانمی شکل میگیرد که بانوی اول میباشد.

ژاکلین کندی، در اوایل دهه ۱۹۶۰، کوچ و چوکی و دیگر وسایل تاریخی قصر سفید را دوباره احیا نمود. خانم کندی که بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳، بانوی اول امریکا بود گفته بود:

"وقتی ما به قصر سفید آمدیم واقعاً تاثر بار بود که تقریباً هیچ چیزی از گذشته تاریخی در آنجا وجود نداشت."

لیدی برد جانسن، در گشایش پروگرام هید ستارت برای آموزش اطفال بسیار کوچک نقش ارزندۀ داشت.

بتی فورد که از سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ بانوی اول امریکا بود یکی از فعالین لایحه حقوق مساوی بود و چون خودش یکی از نجات یافته گان مرض سرطان بود در بخش آموزش در مورد سرطان سینه فعالیت زیادی نمود. وی میگوید:

"دیگر زنان از قطع شدن سینه هایشان خجالت نمی کشند و در این مورد صحبت هم میکنند. بنظر من در این ساحه پیشرفت های قابل ملاحظۀ صورت گرفته است و من احساس میکنم که زندگی بسیاری را نجات داده ام."

نانسی ریگان علیه استفاده از مواد مخدر مبارزه مینمود. باربارا بوش یکی از فعالین برای رفع بیسوادی بود و عروسش لورا بوش هم اینکار را انجام میداد. لورا همچنان همچنان برای منافع دیگر زنان جهان فعالیت نموده و مینماید. لورا بوش میگوید:

"من با هزاران زن در سراسر جهان ملاقات نموده و صحبت نموده ام و متوجه شده ام که زنان در هر جای که باشند آرزو هایشان مشترک است."

بانو های اول امریکا سالهاست که بحیث سفرای غیر رسمی حسن نیت ایفای وظیفه نموده اند. الینور روزولت اولین بانوی اول در این نقش بود که به سراسر امریکا مسافرت نمود.

هلیری کلنتن بحیث بانوی اول در اتخاذ تصامیم مشی دخیل بود، شوهرش بیل کلنتن، ویرا بحیث رئیس کمیته اصلاحات صحت عامه انتخاب نموده بود، که این پروژه مخالفت های زیادی را از جانب شرکت های بیمه صحی برانگیخت.

و میشل اوباما هم در هفته ها و ماه های آینده خود درک خواهد نمود که در چی ساحاتی بوی بحیث بانوی اول امریکا ضرورت میباشد.

XS
SM
MD
LG