لینک های دسترسی

اعلان آتش بس از سوی حماس


تندروان فلسطینی در باریکۀ غزه آاتش بسی را اعلام کرده و به عساکر اسرائیلی یک هفته وقت داده اند باریکۀ غزه را ترک گویند.

موسی ابو مرضوق، رهبر حماس امروز یکشنبه گفت در جریان هفته، گروه های مسلح فلسطینی آتش باری شان را متوقف میسازند.

اسرائیل قبلاً یک آتش بس یک جانبه را حوالی صبح امروز بوقت محل اعلام کرده بود.

اما تندروان فلسطینی حد اقل ۱۲ راکت را به اسرایئل شلیک کردند و طیارات جنگی اسرائیلی راکت انداز های حماس را هدف قرار دادند.

کارمندان طبی فلسطینی میگویند عساکر اسرائیلی همچنان یک نفر ملکی را در شهرک خان یونس، از نزدیک محلیکه راکت ها شلیک میشد، بضرب گلوله گشتند.

قبلاً ایهود اولمرت صْدر اعظم اسرائیل آتش در باریکۀ غزه را شکننده خواند و گفت اگر حماس به حملات راکت به جنوب اسرایل دوام دهد، اسرائیل واکنش نشان خواهد داد.

او همچنان به خبرنگاران گفت، آتش بس دقیقه به دقیقه ارزیابی میشود.

در عین حال، هبران سرتاسر جهان بشمول بان کی مون، منشی عمومی موسسۀ ملل متحد، به این امید واری در تفرجگاه شرم الشیخ مصر جمع میشوند که اسرائیل و حماس را بسوی یک متارکۀ دوامدار راضی سازند.

انتظار نمیرود که هیچ نمایندۀ از اسرایل و یا حماس در جلسۀ امروزی سران اشتراک داشته باشند. این جلسه بریاست حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، دایر میشود.

عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه قبل از ترک کشورش بعزم مصر گفت، آتش بس یک جانبۀ اسرایئل یک قدم اول مثبت بوده، اما وی از اسرایئل تقاضا کرد تمام عساکرش را از باریکۀ غزه خارج سازد.

گوردن بروان، صْدر اعظم برتانیه نیزعازم مصر میباشد.

دگلس الکساندر، وزیر انکشاف بین المللی برتانیه به حکومت برتانیه گفت، سی ملیون دالر کمک بین المللی دیگر را برای باریکۀ غزه تعهد مینماید.

جمهوری چک که ریاست دورانی اتحادیۀ اروپایی را عهده دار میباشد از حماس خواسته تا بدون شرط وفوراً به آتش بس بپیوندد.

XS
SM
MD
LG