لینک های دسترسی

افغانستان در آیینه جهان - رویداد های عمده


انترنيشنل هرالد به اساس خبر اسوسييتد پرس مينگارد نيکولاس سرکوزي رئيس جمهور فرانسه بروز چهارشنبه از يک کليساي کوچک نظامي در کابل بازديد نمود که اجساد ده عسکر فرانسوي که در يک حملۀ غافلگيرانۀ طالبان و وقوع جنگ شديد در مناطق کوهستاني در ۵۰ کيلومتري کابل کشته شده بودند، قرار داشتند.

از سرکوزي با تقديم گارد و نواختن سرود ملي آنکشور در پايگاه نظامي ناتو در کابل استقبال بعمل آمد.
رئيس جمهور فرانسه همچنان بعضي از ۲۱ زخمي اين جنگ را نيز بازديد نمود.

او به حدود ۲۰۰ عسکر فرانسه گفت ما بايد ازين حمله بياموزيم و در طرز العمل خود تغيراتي بياوريم.
او گفت "باوجود آنکه تلفات خيلي بلند است شما بايد ازانچه انجام ميدهيد مباهات نمائيد. کاري را که شما درينجا انجام ميدهيد کاملاً ضروريست.

ما خود را متيقن خواهيم ساخت که وسايلي را مهيا نمائيم که اينگونه حوادث بار ديگر تکرار نشود."
سرکوزي همچنان با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در قصر رياست جمهور ملاقات نمود. کرزي گفت ميخواهد تمنيات قلبي و الم مردم افغانستان را به مردم فرانسه به نسبت اين حادثۀ المناک نشان بدهد.

کرزي وقوع بيشتر خشونت ها در کشورش را به عدم توجه قواي ناتو و افغانستان به پناه گاه ها و مراکز تعليمي شورشيان ارتباط داد که مقصد او مناطق قبايلي پاکستان بود. کرزي علاوه نمود تا وقتيکه ما اين کار را انجام ندهيم ما ازان رنج خواهيم برد.

اما روزنامۀ گاردين حادثات روز سه شنبه را از زاويۀ ديگري مورد بحث قرار داده است. گاردين بمقاله اش معماي لاينحل فرانسه در افغانستان عنوان داده است.

روزنامه مینوسد اين حادثه ضربۀ محکمي به تعقيب به اصطلاح "هدف عادلانه" آقاي سرکوزي بود. براي برنارد کوچنر وزير خارجۀ او "جسارت" عساکر، عزم او براي نگهداري عساکر فرانسوي را در نبرد مستحکم نمود وهرڤي مورٍن وزير دفاع تأکيد ورزيد که برخورد نظامي ضروريست و او معتقد است که مؤفق خواهد شد.

در حاليکه مردم فرانسه وقوع خونين ترين تلفات به اردو آن کشور از سال ۱۹۸۳ به اينطرف سوگواري مينمودند يک مسئله بسرعت واضح گرديد. تغيري از اهدافي که رئيس جمهور به پيش گرفته واقع نخواهد شد.

اما همه پرسيهاي مکرر نشان ميدهدکه مردم فرانسه اين جنگ را به جنگ ويتنام شباهت ميدهند و آنرا جنگ امريکائيها ميدانند که با منفعت ملي فرانسه ارتباطي ندارد.

اما سرکوزي از آواني که سال گذشته با مقام رياست جمهوري رسيد اين نکته را مخفي ننموده که او طرفدار علايق نزديک با ايالات متحده است.

روزنامۀ فايننشيل تايمز مقاله ايرا در مورد سازمان استخباراتي نظامي پاکستان يا آي اس آي بچاپ رسانيده و به نقل قول از يک مامور رسمي ايالات متحده نوشته است که حکومت جديد پاکستان نتوانسته است سازمان استخباراتي آن کشور را از کمک به حملات دهشت افگني و حمايت طالبان جلوگيري نمايد.

فايننشيل تايمز مينويسد مامور رسمي وزارت خارجه که به شرط افشا نشدن نامش اظهار نظر نمود گفته است پاکستان بعد از استعفاي پرويز مشرف رئيس جمهور آنکشور بايد عمليۀ تحت کنترول قرار دادن آي اس آي را تسريع بخشد.

او به حادثۀ بمگذاري هفتم جولاي در سفارت هند در افغانستان اشاره نموده گفت موقف آي اس آي هميشه مبهم بوده است اما در ماه هاي اخير ازينکه نظارت مستقيم ازان موجود نبود شايد در حادثات ماه هاي اخير مستقيماً دخيل باشد.

وقوع آن حمله و تداوم گزارشات استخباراتي ايالات متحده در مورد استحکام مواضع القاعده در نقاط سرحدي پاکستان شک و ترديدهاي واشنگتن را جهت همکاري بين اردوها و همکاريهاي استخباراتي بين هردو کشور عميق تر ساخته است.

دپلوماتهاي ارشد غربي ميگويند ايالات متحده در ماه گذشته شواهد و اسناد موجهي را به مامورين پاکستاني نشان دادند که دران نقش آي اس آي را در پشتيباني گروه هاي تندرو اسلامي بشمول آنهائيکه با طالبان روابطي دارند، نشان ميداد.

طارق فاطمي يک دپلومات ارشد سابق پاکستان ميگويد حکومت پاکستان تحت فشار زيادي قرار دارد تا کنترول کامل آي اس آي را بدست گيرد.

او به ادامه گفت بطور درست و يا غلط، حکومات خارجي به اين نظر اند که آي اس آي منبع مشکلات آنها گرديده است

XS
SM
MD
LG