لینک های دسترسی

شروع کار براک اوباما با مراسم دعا خوانی


براک اوباما، رئیس جمهور روز اول کارش را با اشتراک در مراسم دعا در کلیسای ملی واشنگتن آغاز کرد.

مایکل بوون خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید گزارش میدهد که مراسم دعای رئیس جمهور، قبل از فعالیت های عمده ایکه در دوران روز، منجمله امنیت ملی و مسائل اقتصادی را در بر داشت، انجام یافت.

عقیده مندان بیش از ده دین و مذهب درین مراسم سهم داشتند. سمیول لوید، رئیس کلیسای ملی خاطر نشان نمود رئیس جمهور اوباما با نگرانی های جهانی مشکلی روبروست.

لوید: ”بهترین راهی که ما میتوانیم تصور نمائیم که ما نیز این روز را با آنها یکجا شروع نمائیم، دعا کردن ما با آنهاست و برای آنهاست. ما وظایف سنگینی را به آنها سپرده ایم."

درین مراسم، خانم اوباما، مشیل با رئیس جمهور یکجا بوده و علاوه بر آن، جو بایدن معاون رئیس جمهور و خانمش جیل، رئیس جمهور سابق بل کلنتون و خانمش هیلری نیز درین مراسم اشتراک ورزیده بودند.

در این مراسم خواستن هدایت الهی به اعضای حکومت جدید بود. شیرن واتکنز، رئیس یکی از بخش های دین نصرانی است.

واتکنز: ”رهبران این کشور! ما امید واریم که شما به آنچه به اسحاق پیغمبر در تاریخ های گذشته مصلحت داده شده بود، راه یاب شوید. که آن مصلحت، کارنمود بخیر عامه، خوشبختی جامعه، بهبودی کشور و جهان با دانش اینکه بهبودی شخصی ما مربوط و منوط به جهانیست که آزادی و عدالت دران ظفریاب میگردد."

کسان دیگری که درین مراسم دعا خوانی اشتراک ورزیدند، عبارت بودند از یک روحانی یهودی، یک مبلغ مسیحی کاتولیک، راهب مسحیت اورتودکس یونانی، رئیس جامعۀ اسلامی امریکا، یک رهبر معبد هندوی امریکای شمالی.

مراسم دعا خوانی بعد از روز تحیلف عنعنه ایست که از دوران اولین رئیس جمهور جورج واشنگتن رئیس جمهور وقت امریکا به این سو ادامه یافته است.

یکی از قدمهای اولیکه اوباما برداشته است توقف محاکمات نظامی دهشت افگنان مظنون در محبس گوانتاناموی کیوبا بود.

رئیس جمهور در گذشته گفته بود این محبس را که ایالات متحده تا هنوز ۲۴۵ محبوس را نگهداری مینماید، خواهد بست.

XS
SM
MD
LG