لینک های دسترسی

در مطبوعات: در جنوب افغانستان خلا های بزرگ را طالبان پر میکنند


اوباما در صدد تغیر دادن پالیسی های بش می باشد.

در جنوب افغانستان خلا های بزرگ عدم موجودیت قوای ناتو را طالبان پر میکنند.

و روسیه راه های تدارکاتی را از خاک خود به افغانستان اجازه داد.

این عناوین مطالبی است که در مورد افغانستان در مطبوعات امروزی امریکا به نشر رسیده است

واشنگتن پوست در شماره امروزی اش در مورد تغیراتی که رئیس جمهور بارک اوباما میخواهد در پالیسی های بش بیاورد می نویسد که براک اوباما به مجردیکه اغاز بکار کرد بفوریت به تغیر دادن پالیسهای هشت ساله رئیس جمهور بش شروع کرد.

در آغاز او مقررات سختی را در مورد روشهای اداری وضع کرد و همچنان فرمان داد تا زندان گوانتانامو بسته شود.

این زندان، سرو صدا هایی زیادی را در مورد بر خورد با زندانیان در جهان بوجود آورده است. قرار است این زندان در طی یکسال بسته شده و قضیه هریک از متهمین بطور مستقلانه مورد بررسی قرار گیرد.

محاکماتی که اکنون به ارتباط دهشت افگنی جریان داشت نیز برای آینده موکول گردید.

در یک فرمان جداگانه، تغیرات در نحوه باز داشت و تحقیق سی آی ای نیز صادر شد که مطابق به آن منبعد تمام تحقیقات از اشخاص بازداشت شده باید در اصولنامه های نظامی امریکا اجازه داده شده باشد و حفاظت از بازداشت شده گان را در کشور ثالث اجازه ندهند.

واشنگتن پوست میافزاید که رئیس جمهور اوباما در جلسه ایکه شماری از مامورین بلند پایه نظامی و مشاورین دپلوماتیک نیز در آن حضور داشتند، وضع عراق و موضوع خروج ازین کشور مورد غور قرار داد.

درین جلسه از طرف جنرال پترئیس، رئیس قومانده مرکزی و جنرال ری اودینور قوماندان قوتهای امریکا در عراق یک گزارش ارائه شد، اما برای فعلاً به وضع افغانستان خیلی اشاره مختصری صورت گرفت.

در بیانیه ایکه در ختم جلسه به تصویب رسید گفته شده است که رئیس جمهور به وزارت دفاع رفته و از جانب لوی درستیز طی یک بررسی کاملې، وضع افغانستان را استعماع خواهد کرد.

روزنامه نیویارک تایمز در شماره امروزی اش می نویسد طالبان خلای عدم موجودیت ناتو را در جنوب افغانستان پر می نمایند.

به گفته مردمان محل در هر طرف طالبان به نظر می رسند اما از عساکر خبری نیست. و در بسیاری جاها وضع چنین است.
باید گفت که افغانستان با پاکستان یک سرحد طولانی دارد و درین مسیر طالبان از خاک پاکستان به افغانستان نفوذ می کنند.

جنرال جان نیکولاس، معاون نیروهای ناتو در افغانستان میگوید در امتداد این سرحد در مناطق وسیعی نیروهای ما وجود ندارند.

برعلاوه در امتداد دریای هلمند و در فاصله بیشتر از یکی ونیم صد کیلو متر ساحه ایست که طالبان بران مسلط اند و با فارغ بالی دران کوکنار کشت می شود.

معاون ناتو در حالیکه به نقشه اشاره می کند، می گوید درین مناطق نیز هیچ کس ما به چشم دیده نمی شود. در ولایت نیمروز که با ایران سرحد مشترک دارد و غورک کندهار در تمام این مناطق هم ازما کسی نیست.

در برخی از ولسوالی های شاه ولی کوت، خاکریز و نش موجودیت قوای ناتو بسیار ناچیز است. جنرال نیکولاس می گوید ما قوای کافی نداریم تا امنیت را برای مردم تامین نماییم.

نیویارک تایمز می نویسد که جنرال نیکولاس به زودی قوای کافی در اختیا خواهد داشت. به تمام قوماندانان در جنوب افغانستان گفته شده است که پلان های لازمه را طرح کنند تا ٢٠ تا ٣٠ هزار عسکری را که اداره اوباما می خواهد به زودی بفرستد، درین مناطق جابجا کنند.

ازدیاد عساکر بزودی وضع را در منطقه تغیر خواهد داد. جنوب افغانستان جاییست که طالبان از ان برخاسته اند و این منطقه نود در صد کل تریاک جهان را تولید می کند.

در حالیکه در اکثر شهر ها نیروهای ناتو مستقر اند، دهات و قریه جات در تحت کنترول طالبان قراردارند چون ناتو نیروهای کافی ندارد تا امنیت را درین جا تامین نماید.

روزنامه انترنتی تلگراف از قول ادرین بلومفیلد، روزنامه نگارش در ماسکو می نگارد که روسیه راه تدارکاتی برای رسانیدن مهمات به عساکر امریکا را باز میکند.

تلگراف می افزاید که این موافقتنامه برای موفقیت عساکر امریکا در افغانستان ضروریست.

علاوتاً این موافقتنامه علامه گرمی مناسبات بین غرب و روسیه می باشد که بعد از یورش به گرجستان به سردی گراییده بود.
روسیه که از حمایت امریکا از گرجستان آزرده بود، تهدید کرده بود این موافقتنامه را ملغی کند.

موافقتنامه استفاده از راه روسیه در جلسه ناتو در اپریل به دست امده بود. روسیه به علامت احتجاج حمایت غرب از گرجستان تمام همکاری های نظامی را با غرب به حالت تعلیق در آورده بود.

به اساس موافقتنامه حاصله امریکا می تواند تمام مهمات خویش را به شرطیکه کشنده نباشند از طریق خاک روسیه و همسایه گان شمال افغانستان ـ قزاقستان و ازبکستان به این کشور انتقال دهد.

با باز شدن این راه اتکای کامل به خاک پاکستان برای تامین مایحتاج عساکر امریکایی و ناتو از بین خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG