لینک های دسترسی

ریس اداره امور بشری ملل متحد - بررسی وضع در غزه


جان هومز، رئیس اداره بشری موسسه ملل از غزه بازدید کرده و میزان خسارات واده بر آن ساحه را بعد از حملات ۲۲ روزه اسرائیل بمقابل رهبران حماس، معاینه میکند.

جان هومز، امروز پنجشنبه به این معاینه و تفتیش از غزه پرداخت تا چگونگی دریافت بهترین راه کمک به یک ونیم میلیون فلسطینی را در سر زمین شان ارزیابی کند.

هولمز گفته است مساعی اعمار مجدد محتملاً هزار ها میلیون دالر مصرف خواهد داشت.

حملات قوای زمینی، هوائی و بحری اسرائیل بر غزه باعث کمبودی های نیروی برق، مواد ارتزاقی و آب و همچنان زیان و خسارات به مکاتب، مساجد و شفاخانه ها شده است.

در عملیات محاربوی اسرائیل ۱۳۰۰ فلسطینی کشته شده اند. اسرائیل میگوید که هدف این حملات متوقف ساختن تندروان حماس از حمله بر دولت یهودی بوده است.

اموس گیلاد، مامور دفاعی ارشد اسرائیل، امروز پنجشنبه به قاهره مسافرت کرد تا با مامورین مصری که سعی داشته اند بر یک متارکه دراز مدت بین اسرائیل و حماس میانجی گری کنند، ملاقات کند.

دوجانب آتش بس هائی را بروز یکشنبه اعلام کردند و بیک جنگ بزرگ خاتمه دادند.

معهذا ذیپی لیوی وزیر خارجه اسرائیل امروز هشدار داد که اسرائیل امکان دارد اقدام نظامی اش را جهت جلوگیری قاچاقبران در کمک شان به تسلیح حماس از سر گیرد .

قاچاقبران برای انتقال اسلحه و همچنان مواد غیر نظامی چون مواد خوراکی بداخل غزه از این تونل ها استقاده کرده اند.

صد ها تن از فلسطینیها امروز در سعی برای ترمیم مجدد تونل ها که از حملات هوائی اسرائیل صدمه دیده، جمع شدند.

XS
SM
MD
LG