لینک های دسترسی

رهبر شورشیان کانگو در رواندا توقیف شد.


لوران انکوندا، رهبر شورشیان کانگو در کشور رواندا، که زمانی متحد جمهوریت دیموکراتیک کانگو تلقی میشد، توقیف گردیده است.

مقامات میگویند انکوندا بروز پنجشنبه وقتی دستگیر شد که از فراز سرحد فرار کرده بود.

ٌنها میگویند انکوندا، مربوط قبیلۀ توتسی بعد از مقاومت علیۀ یک عملیات مشترک نظامی کانگو و رواندا فرار کرد.

یک سخنگوی نظامی رواندا میگوید انکوندا بخاطر ممانعت عملیات توقیف گردید.

چندین هزار عسکر رواندا در هفتۀ جاری طی یک حرکت غیرمترقبه جهت کمک به عساکر کانگو به جمهوریت دیموکراتیک کانگو داخل شدند تا شورشیان هوتو را خلع سلاح نمایند. شورشیان توتسی به نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا متهم هستند و انکوندا ادعا میکند که از جامعۀ توتسی بمقابل افراطیون هوتو حمایت میکند.

شورشیان انکوندا از وقت سقوط مذاکرات صلح سال گذشته با قوای حکومتی در شرق کانگو تصادم کرده است.

XS
SM
MD
LG