لینک های دسترسی

دو حملۀ راکت مظنون ایالات متحده در پاکستان


مقامات استخباراتی پاکستان میگویند بر شمال غرب آن کشور در نزدیک سرحد افغانستان دو حملۀ راکت مظنون ایالات متحده صورت گرفته است.

مقامات میگویند حملۀ اول بر یک قریه در خارج شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی، حد اقل نه نفر را وقتی کشت که یک طیارۀ مظنون بدون پیلوت امریکائی بر یک خانه سه راکت شلیک نمود.

بعضی از مقتولین تندروان خارجی بودند. این منطقه یک مرکز تندروان القاعده و طالب پنداشته میشود.

ساعت ها بعد ازان یک راکت دیگر بر وزیرستان جنوبی در همجواری وزیرستان شمالی اصابت کرد. در مورد تلفات ناشی ازین حمله گزارشی بدست نیامده است.

باوجود اعتراضات علنی حکومت پاکستان، از اواسط سال گذشته باینطرف در حدود ۳۰ راکت بر آن کشور شلیک شده است. از وقتی که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بروز سه شنبه قدرت را بدست گرفت، این اولین حمله است. حکومت بش از تائید و یا تکذیب مسؤلیت حملات امتناع میورزید

XS
SM
MD
LG