لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائیل از خود بمقابل اتهامات جرایم جنگی در غزه دفاع میکند.


در حالیکه مردم در باریکۀ غزه کوشش میکنند بعد از سه هفته جنگ برباد دهنده بین اسرائیل و حکمروایان حماس در غزه، زندگی عادی را از سر بگیرند، مکاتب دران قلمرو بروز شنبه دوباره باز خواهد شد.

یک سخنگوی ملل متحد امروز گفت انتظار دارد همۀ ۲۲۱ مکتبی که توسط ملل متحد اداره میشود باز گردد. در جریان منازعه، در اکثر این مکاتب مردم پناه برده بودند و چندین مکتب هدف گلوله باری قرار گرفته بود.

امروز ژورنالیستان که اسرائیل در جریان جنگ دخول شان را به غزه منع قرار داده بود، اجازه یافتند ازان قلمرو دیدن کنند.

بروز پنجشنبه صدراعظم اسرائیل گفت هیئتی را تشکیل داده تا ازان کشور بمقابل اتهامات جرایم جنگی در تهاجم تازه علیۀ تندروان حماس در باریکۀ غزه مدافعه کند.

ریچارد فاکRichard Falk، متخصص حقوق بشر ملل متحد بروز پنجشنبه گفت مدارک نشان میدهد که اسرائیل با براه انداختن تهاجم علیۀ نفوس لزوماً بیدفاع، از قوانین بین المللی تخطی کرده است. او خواستار تحقیقات مستقل شد تا دیده شود که اسرائیل مرتکب جرایم جنگی گردیده است یانه.

XS
SM
MD
LG