لینک های دسترسی

بیانیۀ رادیوئی اوباما در مورد پلان عظیم محرک اقتصادی


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده به آنهائی که در مورد پلان عظیم محرک اقتصادی شک و تردید دارند اطمینان داد که این پلان برای حل مشکلات کشور صرف پول مصرف نمیکند بلکه در پروگرام هائی سرمایه گزاری مینماید که امریکا را از نو اعمار نماید.

آقای اوباما در جریان اولین بیانیۀ هفته وار رادیوئی خود منحیث رئیس جمهور میگوید این موضوع را درک میکند که مردم در مورد وسعت این محمولۀ ۸۲۵ ملیارد دالری شک و تردید دارند.

اما آقای اوباما هشدار میدهد که اگر کاری صورت نگیرد شاید فیصدی بیکاران از ده فیصد بلند برود و در ظرفیت اقتصادی ایالات متحده شاید یک تریلیون دالر کاهش بعمل آید.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اعضای هردو حزب در کانگرس هنوز در قسمت بهبود بخشیدن این محموله که او امیداوار است ظرف یک ماه آنرا توشیح کند، کار مینمایند.

جان بینر عضو مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در پاسخ جمهوریخواهان گفت طریق احیای مجدد اقتصاد کاهش سریع مالیه است نه از پروگرام های بطی حکومت.

XS
SM
MD
LG