لینک های دسترسی

بزرگترین فرزند کیم جونگ ایل میگوید به گرفتن قدرت علاقه ندارد.


بزرگترین پسر کیم جونگ ایل، رهبر کوریای شمالی امروز گفت به رهبری کشور علاقه ندارد و صرف پدرش میتواند جانشین خود را تعیین نماید.

این تبصره های کیم جونگ نام در جریان بازدید خصوصی او از بیجنگ صورت گرفت.

آژانس خبرگزاری یون هاپ کوریای جنوبی در ماۀ جاری از قول مناابع استخباراتی که نام شان ذکر نگردیده گزارش داد که آقای کیم ، کیم جون اون، پسر جوان تر خود را بحیث جانشینش تعیین کرده است.

وسایل نشراتی دولتی چین بروز جمعه گزارش داد که آقای کیم با فرستادۀ چین در پیونگ یانگ ملاقات کرده است.

از ماۀ آگست باینطرف این اولین باری بود که آقای کیم با یک شخصیت خارجی ملاقات کرده است. مقامات ایالات متحده و کوریای جنوبی دران زمان گفته بودند که وی سکتۀ مغزی نموده بود. کوریای شمالی آن ادعا را تکذیب کرده و یک سلسله تصاویر بدون تاریخ را منتشر کرد که آقای کیم را صحتمند نشان میداد.

XS
SM
MD
LG