لینک های دسترسی

در نشریه های امریکایی: اوباما - آغاز فوری کار روی بحران افغانستان


پاکستان و افغانستان ادعا دارند که در حملات امریکا افراد ملکی کشته شده اند.

اوباما باید روی بحران افغانستان بزودی شروع به کار نماید.

شیکاگو تریبیون گزارش می دهد که پاکستان از رئیس جمهور اوباما خواسته است تا از پرتاب راکت بر مراکز القاعده در نزدیک سرحد با افغانستان که بروز شنبه برای بار اول بعد از به قدرت رسیدن او باعث مرگی شماری از افراد ملکی گردید، خود داری نماید.

شیکاگو تریبیون می نویسد، مامورین امنیتی پاکستان گفته اند که هشت شورشی که در جمله انها یک عضو مصری القاعده و ٢٢ فرد ملکی شامل اند در حملات روز جمعه در منطقه وزیرستان به قتل رسیده اند.

مگر وزارت خارجه پاکستان گفته است که در حملات طیارات بی پیلوت امریکایی تعداد نامعلوم مردمان ملکی کشته اند وبه مقامات امریکایی از نگرانی شدید خویش درین مورد خبر داده است.

شیکاگو تربیون از افغانستان اطلاع می دهد که درینجا نیز روی قتل افراد ملکی مشاجره جدیدی پیش آمده است. بزرگان قریه جات ادعا دارند که در حملات تازه امریکا مردمان غیر محارب کشته ولی امریکا می گوید درین حملات تنها ١٥ نفر کشته شده و به شمول یک زن تمام شان جنگجویان طالب بوده اند.

شیکاگو تربیون می افزاید که مقامات امریکا وعده داده اند که با مقامات افغان یکجا درین مورد تحقیق خواهند کرد.

کشتار اهالی ملکی یکی از دلایل تنش میان حکومت حامد کرزی و قوای غربی می باشد. حامد کرزی این قوا را به این متهم می کند که در قسمت حفاظت ملکی ها دقت کافی نمی کند، ولی قوماندانان غربی گناه را برگردن طالبان می اندازند که ایشان حیات افراد ملکی را به خطر مواجه می سازند.

روزنامه نیویارک تایمز نیز در شماره ٢٦ جنوری خویش در مورد تلفات ملکی گزارش می دهد که جریان شفاخانه و سخنان مردم، ادعای امریکا را در مورد تلفات افراد ملکي تردید می کند.

روزنامه نیویارک تایمز از شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان گزارش می دهد که نیروهای امریکایی اعلام کرده اند که درحملات موفقانه شبهنگام ایشان که به اساس اطلاعات استخباراتی صورت گرفت ٣٢ تن را که به گفته ایشان همه طالبان بوده، کشته اند.

اما دوخانمی که در شفاخانه این شهر در حالیکه شیون سر داده بودند و سخنان انها را والی لغمان نیز تایید می کرد، ایشان وضع را به نحوه دیگر حکایت می کردند.

نیویارک تایمز می افزاید که آن خانمها نیز گفتند که سیزده تن درین جریان کشته شده و ٩ تن دیگر مجروح گردیدند. آنها گفتند که افراد کماندوی قوای امریکا بتاریخ هفتم جنوری بدون اینکه به مردم قبلا ً خبر بدهند، با شدت در های خانه های شان را کوبیده و سگها خویش را رها کردند.

آنها در پی افراد مسلح در قریه مسامت در ولایت لغمان در شرق افغانستان بودند. مردم چنان بر آشفته شدند که می خواستند دسته جمعی بالای پایگاه امریکایان حمله ور شوند.

این واقعه نمایانگر فاصله ایست که میان مردم و قوای امریکایی که خواهان شکست طالبان اند، ایجاد شده است. بنابرین مردم نمی خواهند با امریکاییان همکاری کنند.

قوای امریکایی نمی خواهند در مورد عملیات احتمالی شان با نیروهای امنیتی داخلی اطلاعات خویش را شریک کنند، زیرا ازین خوف دارند که ممکن این اطلاعات به طالبان رسانیده شود. همچنان مشکل درین جا است که در غیاب قوتهای پولیس، مردم محل مسلح اند.

نیویارک تایمز می نویسد که با وجود این پیچیدگی ها اداره رئیس جمهور اوباما در صدد آنست تا قوای بیشتری را به افغانستان بفرستد.

ازین سبب برخی آگاهان افغان و غربی درین مورد اظهار تشویش می کنند که ممکن با ازدیاد عساکر سطح کشتار اهالی ملکی و عساکر بلند رود.

سال گذشته بیشتر از ۴٠٠٠ ملکی جان خود را از دست داده اند.

روزنامه هرالد تریبیون همچنان نوشته است که اوباما برای حل مشکل افغانستان باید بزودی آغاز به کار نماید.

روزنامه سیر مختصری در تاریخ پر آشوب افغانستان نموده و مینویسد که آیا اوباما خواهد توانست در سرزمینې موفق شود که به ان "قبرستان امپراطوری ها" نام داده شده، جاییکه اشغال گران را در طی ٢٠٠٠ قبل به زانو در آورده است.

هرالد تریبیون می نویسد از اوانیکه اداره بش توجه و منابعش را از افغانستان متوجه عراق ساخت، طراحان جنگ و پالیسی سازها کمبود عساکر کافی را برای بر هم کوبیدن طالبان زیان آور خوانده و اخطار داده اند که ممکن شورشیان دوباره درین سرزمین مسلط شوند.

بعد از رانده شدن از قدرت، طالبان در غیاب موجودیت ناتو سر زمین وسیعی را در جنوب افغانستان فورا دوباره اشغال کردند.

حالا که اداره جدید امریکا در صدد افزایش عساکرش در افغانستان است، طراحان جنگ در مورد نحوه جنگی این عساکر و موثریت شان شک و تردید دارند.

در افغانستان از سالیان و قرون متمادی اشغال گران به این کشور سرازیر شده اند، در شهرها متمرکز شده اند و دهات در دست مخالفین افتاده و بلاخره به مرور زمان شهرها نیز دردست مخالفین شان سقوط کرده اند و اشغال گران مجبور شده اند این سرزمین را ترک بگویند. این کار از زمان اسکندر مقدونی، انگلیس و روس کماکان ادامه دارد.

XS
SM
MD
LG