لینک های دسترسی

بایدن: زندانیان گوانتانامو به کشور های شان فرستاده میشوند


جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا میگوید وی انتظار دارد اکثریت ۲۴۵ زندانی که در زندان نظامی گوانتانامو در کیوبا نگهداری میشوند، به کشور های خود شان و یا کشور های دیگر تبعید گردند.

ویکتور بیاتی، خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که طبق اظهارات بایدن، این زندان تا یکسال دیگر کاملاً مسدود میگردد.

معاون رئیس جمهور امریکا میگوید اکثریت مظنونین دهشت افگن زندان گوانتانامو در محاکم مدنی و یا نظامی ایالات متحده محاکمه خواهند شد، وی پیش بینی میکند که حتی اگر یک قاضی فدرال هم، نظر به عدم شواهد کافی آنان را آزاد نماید، اکثریت باید از امریکا اخراج گردند.

"اگر آنان تبعه امریکا نبوده و یا اگر بصورت قانونی در اینجا مقیم نباشند، در آنصورت، حتی اگر توسط یک قاضی فدرال هم آزاد گردند، قادر به اقامت در امریکا نخواهند بود. آنان به کشور های اصلی شان تبعید خواهند شد."

بایدن در مصاحبه با تلویزیون سی بی اس گفت که وی توقع ندارد این زندانیان در خاک امریکا باقی بمانند، حتی اگر کشور های خودشان از پذیرش آنان خودداری نمایند.

"آنچه را من پیش بینی میکنم اتفاق خواهد افتاد آنست که در مورد آن اشخاصی که شواهد علیه شان کافی نبوده و تکمیل دوسیه علیه شان مشکل باشد، بطور یقین، آنان به کشور های خودشان و یا کشور های دیگر تبعید خواهند شد.

بطور مثال، در حال حاضر کشور های هستند که اجازه میدهند زندان های خاص برای دشمنان کشور هایشان که در جنگ اسیر شده اند، ایجاد گردد."

جو بایدن میگوید حکومت رئیس جمهور براک اوباما، هر مظنون و دوسیه را بصورت جداگانه تحت بررسی قرار داده است و تائید میکند که عملیه دشواری است.

بایدن میگوید به شکلی که زندان گوانتانامو باز شده و اجرات در آن صورت گرفته است، بذات خود به مشکل مسله و اینکه چگونه این قضایا در محاکم مدنی و نظامی تحت غور گرفته شود، افزوده است.

"یگانه چیزیکه ما میدانیم، نگهداری از گوانتانامو، نماد و پی آمد این نماد، در سرتاسر جهان میباشد. این زندان باعث پرورش و رشد شبکه های دهشت افگنی شده است نه باعث از بین رفتن شبکه های دهشت افگنی. هیچ شک و شبه وجود ندارد که این زندان باید مسدود گردد و ما تصور نمی کنیم که مسدود نمودن آن متناقض به امنیت ملی و یا قانون اساسی ما باشد، ما فکر نمی کنیم که متناقض باشد."

در هفتۀ که گذشت، براک اوباما در جمله اولین کار های که در آغاز ریاست جمهوری خود انجام داد دستور مسدود نمودن زندان نظامی گوانتانامو ظرف یکسال آینده بود. بدنبال حملات دهشت افگنی ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ به نیویارک و واشنگتن، این زندان توسط رئیس جمهور سابق جورج بوش تاسیس و برای نگهداری از مظنونین دهشت افگنی آماده شد.

رئیس جمهور اوباما و رابرت گیتس، وزیر دفاع امریکا دستور دادند تا پیشنهاد شود که محاکمات در گوانتانامو برای ۱۲۰ روز به تعویق افتد. قضایای که به تعویق افتاده است شامل اجرات در مورد ۵ مردیست که متهم به توطئه حملات ۱۱ سپتمبر میباشند. در بین این مردان خالد شیخ محمد، طراح این حملات قرار دارد.

چارلز سویفت، وکیل نظامی سابق، طی مصاحبۀ با تلویزیون سی ان ان گفت که فکر نمیکند مظنونینی چون خالد شیخ محمد آزاد گردند.

"خالد شیخ محمد، به هیچ صورت آزاد شدنی نیست. در محاکم فدرال و یا نظامی وی مجرم شناخته خواهد شد. این ها به اصطلاح قضایای دشواریست، که بین ثابت نمودن جرم در یک محاکمه قانونی و بین اطلاعات محرمانه بسیار قوی که نظر به آن شخص باید زندانی گردد، قرار دارد.

اینکه چگونه این اجرات صورت میگیرد و اینکه آیا از طریق (ابهیس) یا سیستم زندان های غیر قانونی خواهد بود و یا از طریق محاکم امنیت ملی، هنوز مورد بررسی قرار دارد. به همین دلیل حکومت اوباما تقاضای تعویق این محاکم را برای ۱۲۰ روز نموده است."

آقای (سویفت) از حکومت جدید اوباما در رابطه به خاتمه بخشیدن کمسیون های نظامی برای مظنونین دهشت افگنی، تقدیر نموده گفت نتایج بدست آمده از این محاکم، مورد اعتماد جامعه جهانی قرار نمی گرفت. وی همچنان اظهار داشت که مسدود نمودن زندان گوانتانامو باعث تصمیم گیری سیاسی داخلی برای یافتن یک راه حل دایمی برای انتقال زندانیان به خارج از ایالات متحده خواهد گردید.

و اما بنابر اظهارات بعضی از تحلیل گران و مامورین سابق حکومت بش، دستور مسدود نمودن زندان گوانتانامو خالی از خطر نمی باشد.

آنان میگویند که در اوایل ماه جاری، طبق تخمین وزارت دفاع ، حداقل ۶۶ زندانی آزاد شده از این زندان دوباره به شبکه های دهشت افگنی رجعت نموده اند.

XS
SM
MD
LG