لینک های دسترسی

میچل برای حل منازعۀ اسرائیل و فلسطینی ها در صدد پیشرفت واقعی خواهد بود


جورج میچل فرستادۀ خاص ایالات متحده برای صلح شرق میانه اولین ماموریش را بشرق میانه در سمت تازه اش بعد از یک ملاقات در قصر سفید با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، آغاز کرد.

رئیس جمهور گفت میچل برای حل منازعۀ اسرائیل و فلسطینی ها در صدد پیشرفت واقعی خواهد بود نه فقط اشتراک در مراسم عکس برداری.

رئیس جمهور اوباما از جلسۀ عصر روز دوشنبه قصر سفید با جورج میچل فرستادۀ خاصش به شرق میانه وهلری کلنتن وزیر خارجه امریکا استفاده کرد تا تعهدش را در احیای مجدد عملیۀ منطقوی صلح شرق میانه تاکید کند.

این عملیه بعداز تهاجم اسرائیل به باریکۀ غزه متوقف شده است.

میچل که سابق رهبر اکثریت در مجلس سنا و یک شخصیت کلیدی موافقتنامه صلح آیرلند شمالیست، روز سه شنبه ماموریتش را در مصر آغاز کرد. او در روز های بعدی این هفته به بیت المقدس و رام الله در کنارۀ غربی خواهد رفت و با رهبران اسرائیل و ادارۀ فلسطینی ها برای دو روز مصروف مذاکراه خواهد بود.

آقای اوباما گفت میچل کاملاً صلاحیت خواهد داشت تا بنمایندگی از حکومت امریکا صحبت کند.

اما وی گفت اولین سفر رسمی جورج میچل که همچنان شامل توقف های در اردن و عربستان سعودی نیز خواهد بود، اساساً گوش دادن به رهبران منطقه و گزارش دهی آن به ما روی این خواهد بود که چطور آتش بس در باریکۀ غزه استحکام خواهد یافت، چطور زمنیۀ بر گزاری مذاکرات صلح روی دو دولت در شرق میانه مجدداً هموار خواهد شد.

اوباما: "ماموریتی که سناتور میچل دارد اینست که بخاطر بدست آوردن پیشرفت واقعی، او با ثابت قدمی و شدت در این ماموریت تلاش خواهد کرد. و وقتیکه من پیشرفت میگویم، عکس برداری تشریفاتی نی بلکه پیشرفت است.

این موضوعی است که توسط مردم در محل احساس خواهد شد. بناً آن مردم در زندگی شان احساس بیشتر مصؤنیت خواهند کرد و احساس خواهند کرد که امیدواری و رویا ها و تمنیات اطفال آنها بحقیقت خواهد انجامید.

این مقصد و هدف ما خواهد بود. این هدفی نیست که ما بتوانیم در یکشب انجام دهیم، اما من کاملاً متیقنم که اگر ایالات متحده بطریق پایدار و قبل از وقت شامل شود، ما به پیشرقت واقعی دست خواهیم یافت."

مامورین وزارت خارجۀ امریکا میگویند که سناتور میچل که ماموریتش را با مشوره هایی در پاریس و لندن بپایان خواهد رسانید اقدامات بیشتر را رد نکردند. اما در عین زمان میگویند او پلانی مبنی بر بازدید از غزه و یا صحبت با مقامات گروه تندرو حماس اسلامی ندارد. حماس باریکۀ ساحلی غزه را کنترول میکند و حق موجودیت اسرایئل را قبول ندارد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت که با اضافۀ کسب اطمینان در مورد آتش بس در باریکۀ غزه، میچل بخاطر جلوگیری از تسلیح مجدد حماس، در حالیکه نقاط عبوری غزه باز شود و به ضروریات بشری در آنجا توجه شود، در صدد ایجاد یک رژیم موثر، ضد قاچاق و منفی گرا خواهد شد.

این سناتور سابق ۷۵ سالۀ امریکایی یک گزارش خیلی قابل توصیف را روی منازعۀ اسرائیل وفلسطینی ها در سال ۲۰۰۱ نوشته بود که در آن از پالیسی های هردو جانب انتقاد کرده بود و

XS
SM
MD
LG