لینک های دسترسی

حماس و فتح، برای اولین بار در جریان ده ماه، در قاهره با هم ملاقات کردند


مقامات مربوط به گروه های رقیب حماس و فتح، برای اولین بار در جریان ده ماه در قاهره با هم ملاقات کردند.

سکات سترنز خبر نگار بخش غرب افریقای صْدای امریکا گزارش میدهد که رئیس سازمان کنفرانس اسلامی میگوید، این گروه ها باید در مباحثات با اسرائیل، یک جبهۀ متحد را تشکیل دهند.

نمایندگان حماس وفتح در حاشیۀ مذاکرات بین گروههای فلسطینی و مقامات استخباراتی مصری در قاهره ملاقات کردند.

هفتۀ گذشته متعاقب تهاجم سه هفته یی اسرائیل به باریکۀ غزه، محمود عباس رئیس ادارۀ فلسطینی ها ازجناح های رقیب تقاضا کرد تا قبل از براه انداختن انتخابات، یک حکومت متحد را تشکیل دهند.

رئیس فعلی سازمان ۵۷ عضوی کنفرانس اسلامی میگوید، حماس و فتح باید بخاطر بحث روی یک صلح دومدار با اسرائیل، اختلافاتشان را کنار بگذارند.

عبدالله هی وید رئیس جمهور سینگال از ماه مارچ گذشته یعنی وقتیکه ریاست کنفرانس اسلامی را عهده دار شد با رهبران گروه های رقیب مصروف مذاکره بوده است.

احمدو سال سخنگوی رئیس جمهور میگوید، آقای وید معتقد است که موقف یک فلسطین متحد یگانه راه برای پیشرفت بسوی صلح میباشد.

سال میگوید، رئیس جمهور و دید همچنان با مقامات اسرائیلی برای آمادگی میانجی گری بین اسرائیل و یک حاکمیت واحد فلسطینی ملاقات کرده است.

سال در پایتخت سینگال به خبر نگاران گفت، بخاطر چالشهایی متعددی که این میانجی گری بان روبروست، رئیس جمهور وید در تلاش برای ثبات بخشیدن به منازعۀ اسرائیل و فلسطینی ها متعاقب ختم جنگ در غزه، با رهبران منطقه ملاقات های داشته است.

وزرای خارجۀ کشور های عربی روز یکشنبه همراه با هم رتبگان اتحادیۀ اروپایی شان در تقاضای مشابه برای «وحدت حماس وفتح» پیوستند.

وزرای خارجۀ کشور های اروپایی که در بروکسل ملاقات کردند گفتند این بسیار مهم است که جناح های رقیب باهم متحد شوند تا معبر های سرحدی در باریکۀ غزه باز گردد.

XS
SM
MD
LG