لینک های دسترسی

۵۰۰ روز به آغاز مسابقات جام جهانئ فتبال باقیمانده است


۵۰۰ روز به آغاز مسابقات جام جهانئ فتبال باقی مانده است، کشور افریقای جنوبی میزبان این مسابقات هیجان انگیز خواهد بود، که در تاریخ برای بار اول در قارۀ افریقا صورت میگیرد.

از پوستر های مسابقات بین المللئ جام جهانئ سال ۲۰۱۰ که در ۹ شهرِ افریقای جنوبی انجام خواهد شد، در شهرمرکزئ ( بلوم فونتینِ ولایت سِنتر فری) پرده بر داری صورت گرفت.

دنی جُردیین، رئیس کمیتۀ انسجام دهندۀ افریقائ جنوبی مسابقات گفت، مأمورین آنها در هر نوع فعالیتها در بخشهای مختلف کشور مصروف اند تا رویداد های مربوط این ورزش همه پسند جهانی را دلچسپ سازند.

حکومت افریقای جنوبی، به تعداد ده ستدیوم بزرگ ورزشی برای انجام مسابقات فتبال در کشور اعمار میکند.

مأمورین میگویند، با وصف تأخیر در کار اعمار و بلند رفتن قیم، هر ده ستدیوم بر سر موعد تعین شده، تا پایان سالجاری، به پایۀ اکمال خواهند رسید. و فیفا یا فدراسیون بین المللئ فتبال جهان قادر خواهد بود در آخر ماۀ اکتوبر ضروریات لازمه را بر جاهایشان نصب نماید.

حکومت افریقای جنوبی به راه های موصلاتی بهبود میبخشید تا در نقل و انتقال تخمیناً ۴۰۰ هزار تماشاچئ خارجی از یک نقطه به نقطۀ دیگر کشور سهولت پیش کند.

مأمورین میگویند، از جملۀ ۵۵ هزار اطاقی را که فیفا با کشور میزبان قرار داد بسته است، حدود دو سوم آن هم اکنون بپایه اکمال رسیده است.

برای اخذ تدابیر امنیتی، حکومت ۵۵ هزار افسر پلیس تازه استخدام کرده که ۱۵ در صد به قوای اصلئ آن افزده شده است.

در حدود ۴۴ هزار نفر بصورت رضا کار در جریان مسابقات، خدمت خواهند کرد.

قرار است مسابقات جام جهانی بتاریخ ۱۱ ماۀ جون سال آینده با مسابقۀ در بین تیم های ایتالیا و افریقای جنوبی که قهرمانان کنونی هستند، در جوهانسبورگ ، آغاز گردد.
.

XS
SM
MD
LG