لینک های دسترسی

مادری در کلیفورنیا هشت گانگی به دنیا آورد


در ایالت کلیفورنیا مادری هشت طفل همزمان بدنیا آورد. به گفته داکتر مسول، این نوزادان که ۹ هفته قبل از وقت تولد شده اند، سالم و صحتمند اند.

داکتر مندهر گپتا میگوید سه طفل از طریق آله آکسیژن تنفس میکنند، ولی طوری بنظر میرسد که آنها نیز صحتمند اند.

داکتر گپتا میگوید همه این اطفال هنگام تولد قوی بوده و گریه میکردند و دست و پاه میزدند.

مادر این اطفال که اسمش افشا نشده است، شش پسر و دو دختر بدنیا آورد که بین یک پوند تا چهار اونس وزن دارند. او روز سه شنبه با صحت کامل استراحت نموده بود.

تولد طفل هشتمی، والدین و داکتران را متعجب ساخت، زیرا آنها فقط آماده گی برای هفت طفل را گرفته بودند.

درین رابطه داکتر هارولد هنری میگوید، میشود به سادگی در حالیکه انتظار هفت طفل را داریم، هشتم اش را فراموش کنیم.

در تاریخ ایالات محتده این دومین باری است که خانمی هشت گانگی به دنیا میاورد.

XS
SM
MD
LG